Naramig

Naramig

Naramig är en migränmedicin. Dess aktiva ämne naratriptan påverkar blodkärlen och hjärnans nerver. Detta medför att besvär till följd av migrän lindras eller försvinner. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Naramig?


Naramig är en migränmedicin. Dess aktiva ämne naratriptan påverkar blodkärlen och hjärnans nerver. Detta medför att besvär till följd av migrän lindras eller försvinner. Naramig kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

 

 

Vad används medicinen för?


Naramig tas vid migrän, en åkomma som innebär bultande huvudvärk, oftast på en sida av huvudet. Därtill kan andra symptom förekomma, exempelvis illamående, ljus- och/eller ljudöverkänslighet och en allmän sjuklighetskänsla. Ibland föregås anfallet av synfältsstörningar, exempelvis att man ser stjärnor eller får vågig syn (aura). Ett migränanfall kan vara från några timmar upp till flera dar. Naramig avsmalnar hjärnans blodkärl och sätter stopp för migränanfallet. Medicinen ger effekt inom en timma.

 

 

 

 

Hur används Naramig?


Ta Naramig när ett migränanfall är i annalkande för att medicinen ska ge bästa effekt – men tabletten kan även tas om huvudvärk redan uppstått. Ta inte Naramig för att förebygga migränanfall då medicinen inte verkar preventivt. Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Naramig underlättar snabbt. Återvänder huvudvärken inom ett dygn kan man ta ytterligare en tablett. Begränsa intaget av Naramig och kontakta läkare ifall medicinen inte hjälper.

 

 

 

 

Dosering


De på nätet anknutna apoteken har Naramig tillgängligt i tabletter på 2,5 mg. Den gängse doseringsrekommenderingen är:

 

 

 

 • Vuxna på mellan 18 och 65 år: 1 tablett på 2,5 mg om gången. Ta inte fler än 2 Naramig-tabletter samtidigt.


Naramig är olämpligt för barn på under 18 år och åldringar på över 65 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

 

 

 

Biverkningar


Naramig kan medföra biverkningar, även om inte alla drabbas. De biverkningar som eventuellt kan uppstå är bland andra:

 

 

 

 • Sömnighet eller trötthet;
 • Stickningar, en klämmande känsla eller domning i extremiteterna eller andra kroppsdelar;
 • Smärta, muskelvärk;
 • Tryckande känsla på bröst eller i hals. Rådfråga läkare om smärtan på bröstet håller i sig.


I bipacksedeln finns vidare information om förekommande biverkningar.

 

 

 

När får man inte använda detta läkemedel?


Läkemedlet Naramig är inte lämpat för alla. Ta inte denna migränmedicin vid:

 

 

 

 • Överkänslighet mot naratriptan eller annat i tabletten förekommande hjälpämne;
 • Allergi mot sulfonamider (en typ antibiotika);
 • Ett förflutet med hjärt- eller kärlsjukdomar;
 • Förekomst av svår lever- eller njuråkomma;
 • Högt blodtryck;
 • Bruk av vissa andra migränmediciner.


Rådfråga läkare om intag av Naramig vid andra hälsoproblem, en ålder över 40 år, riklig rökning eller intag av andra mediciner.

 

 

 

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta Naramig under graviditet och amning endast om läkare ordinerat detta.

Naramig kan orsaka biverkningar som sömnighet eller yrsel. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan förstärka denna medicins biverkningar och dessutom frammana ett nytt migränanfall. Den som tagit Naramig ska inte inta nån starkdryck.