Naratriptan

Naratriptan

Naratriptan är en migränmedicin. Det aktiva ämnet med samma namn ser blandannat till att hjärnans blodkärl avsmalnas, vilket kan sätta stopp för ett migränanfall. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Naratriptan?

Naratriptan är en migränmedicin. Det aktiva ämnet med samma namn ser blandannat till att hjärnans blodkärl avsmalnas, vilket kan sätta stopp för ett migränanfall.

Om du vill göra en förfrågan på Naratriptan, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Migrän är en åkomma som innebär svår huvudvärk, oftast på ena sidan huvudet. Andra migränsymptom kan vara:

 • Ljud- och/eller ljusöverkänslighet;
 • Illamående och kräkning;
 • Trötthet;
 • Synstörningar såsom stjärnor, fläckar eller annat (aura). Dessa tecken visar sig oftast strax före att huvudvärken inträder.

Obehandlad migrän kan vara under mellan några timmar till flera dar. Naratriptan kan stoppa migränanfallet och snabbt förbättra välmåendet. Besvären försvinner oftast inom en timma.

Hur använder man Naratriptan?

Naratriptan ger bäst effekt om det tas när ett migränanfall annalkas. Svälj tabletten hel med tillräckligt med vätska. Naratriptan kan inte tas preventivt – medicinen hjälper endast mot ett annalkande eller inlett migränanfall. Naratriptan verkar fort. Förbättringen känns av inom en timma. Den som drabbas av ytterligare huvudvärk inom ett dygn kan ta en andra tablett. Sluta ta Naratriptan och rådfråga läkare ifall medicinen inte ger effekt.

Dosering

Naratriptan finns tillgänglig som tablett på 2,5 mg. De gängse doseringsriktlinjerna är följande:

 • Vuxna på mellan 18 och 65 år: 1 tablett på 2,5 mg om gången. Ta aldrig fler än 2 tabletter samtidigt.

Barn på under 18 år och åldringar på över 65 år avråds från att ta Naratriptan. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Naratriptan kan ibland ge bland andra följande biverkningar:

 • Trötthet;
 • Sömnighet;
 • Stickningar, en klämmande känsla eller domning i extremiteterna eller andra lemmar;
 • Muskelvärk;
 • Tryckande känsla på bröst eller i hals.

Rådfråga läkare om bröstvärken fortvarar eller vid andra svåra eller långvariga biverkningar. Vidare information i ämnet finns i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Naratriptan lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot naratriptan, annat i tabletten förekommande hjälpämne eller sulfonamider (en antibiotikasort);
 • Nu eller tidigare existerande hjärt- eller kärlsjukdomar;
 • Svår lever- eller njuråkomma;
 • Högt blodtryck;
 • Bruk av vissa andra migränmediciner.

Den som lider av andra hälsoproblem, är äldre än 40 år, röker eller tar mediciner bör rådfråga läkare om Naratriptan kan tas.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Naratriptan under graviditet eller amning endast om läkare ordinerat detta. Denna medicin kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av biverkningar såsom sömnighet eller yrsel bör ej bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förstärka Naratriptans biverkningar och även framlocka ett nytt migränanfall. Drick helst ingen alkohol i samband med Naratriptan.