Nasacort

Nasacort

Nasacort är en nässprej som innehåller triamcinolon, ett kortikosteroid (binjurebarkshormon). Denna nässprej hämmar näsbesvär till följd av allergisk reaktion. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Nasacort?

Nasacort är en nässprej som innehåller triamcinolon, ett kortikosteroid (binjurebarkshormon). Denna nässprej hämmar näsbesvär till följd av allergisk reaktion.

Om du göra en förfrågan på Nasacort, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Nasacort vid allergiska reaktioner i näsan. Dessa besvär kan vara långvariga och exempelvis bestå av:

 • Nästäppa eller rinnande näsa;
 • Klåda eller annan irritation i näsan;
 • Nysningar.

Allergiska näsbesvär orsakas ofta av överkänslighet mot pollen (hösnuva), husdjurs hudflagor, huskvalster eller andra ämnen. Det aktiva ämnet är inflammationshämmande och gör så att näsans slemhinnor svullnar mindre fort, vilket lindrar eller förebygger näsbesvär.

Hur använder man Nasacort?

Nässprejen Nasacort funkar bäst om den tas regelmässigt. Det kan dröja några dar innan yttersta inflammationshämmande verkan uppnås. När besvären väl minskat kan man övergå till en underhållsdosering. Såhär tas nässprejen:

 • Snyt näsan noggrant;
 • Skaka alltid flaskan innan den används, och avlägsna skyddskorken och plastklämman;
 • Första gången behöver man trycka ner doseringspumpen fem gånger tills det att vätskan sprutas ut i luften (detta behöver inte göras vid efterföljande tillfällen);
 • Tyck igen en näsborre med ett pekfinger;
 • För in sprejflaskan i den andra näsborren och tryck på doseringspumpen;
 • Andas samtidigt in genom näsan så att vätskan når djupt upp in näsan;
 • Andas ut genom munnen;
 • Upprepa samtliga steg i den andra näsborren eller vid nästa behandlingstillfälle.

Rengör sprejflaskan med en näsduk efteråt och återförslut den med plastklämman och korken. I bipacksedeln står mer att läsa om hur nässprejen tas.

Dosering

Nasacort finns tillgänglig i förpackningar på 55 mikrogram triamcinolon per sprejning. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse inledningsdoseringen följande:

 • Vuxna och barn äldre än 12 år: 2 sprejningar en gång om dan i varje näsborre. Gå över till en underhållsdosering på 1 sprejning per dag och näsborre när besvären avtagit.
 • Barn på mellan 6 och 12 år (ta som längst medicinen under 3 månader): 1 sprejning per näsborre per dag.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan Nasacort medföra biverkningar, exempelvis:

 • Näsblod;
 • Halsont, hosta;
 • Huvudvärk;
 • Rinnande näsa;
 • Influensatecken (feber, allmän olustkänsla).

Den som drabbas av svåra biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en gedigen översikt av möjliga biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Nasacort lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte denna nässprej vid:

 • Överkänslighet mot triamcinolon eller annat förekommande hjälpämne.

Den som har starr eller glaukom, har undergått näsoperation eller som har ett sår eller en böld i näsan bör vara extra försiktig med denna medicin. Den som tar ytterligare mediciner bör rådfråga om dessa kan kombineras med Nasacort. Övriga anmärkningar står att läsa i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Nasacort under graviditet eller amning endast efter att ha rådfrågat läkare. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller starkdrycksintag.