Nerisone

Nerisone

Nerisone är en kräm och salva som hämmar hudinflammationer. Det aktiva ämnet diflucortolon är en starkt verkande kortikosteroid (ett binjurebarkshormon). Denna medicin hjälper mot klåda och lindrar även andra hudinflammationsreaktioner. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Nerisone?

Nerisone är en kräm och salva som hämmar hudinflammationer. Det aktiva ämnet diflucortolon är en starkt verkande kortikosteroid (ett binjurebarkshormon). Denna medicin hjälper mot klåda och lindrar även andra hudinflammationsreaktioner. 

Vad används medicinen för?

Nerisone används vid hudbesvär såsom eksem, seborré, lichen planus och psoriasis. Dessa åkommor går handihand med inflammationsreaktioner såsom klåda, flagning, rodnad och svullnad. Nerisone avsmalnar hudens blodkärl, vilket har en inflammationshämmande effekt och gör så att hudbesvären snabbt avtar.

Hur använder man Nerisone?

Nerisone finns tillgänglig som kräm, salva och fetkräm. Dessa produkter innehåller 0,1% diflucortolon. Krämen lämpar sig för fuktig hud. Den som besväras av torr eller mycket torr och flagnande hud har större nytta av fetkrämen. För svåra hudbesvär finns Nerisone Forte, en fetkräm med hög diflucortolonhalt (0,3%). Applicera ett tunt lager av medicinen på de angripna områdena och smörj in tills huden tagit upp produkten. Undvik att få medicinen i ögonen, och tvätta händerna direkt efter insmörjningen. Med tiden som hudbesvären avtar kan produkten användas mer sällan.

Dosering

Nerisone och Nerisone Forte finns tillgängligt i tuber på 15 och/eller 30 gram. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn: smörj in den drabbade huden med Nerisone (Forte) två gånger dagligen. När besvären väl avtar räcker det med en gång om dan.

Använd inte detta läkemedel längre än två (Nerisone Forte) till tre (Nerisone) veckor i sträck om inte läkare ordinerat detta. Nerisone Forte lämpar sig inte för barn på under 5 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

I undantagsfall kan Nerisoneprodukter medföra biverkningar. Dessa biverkningar kan blandannat innebära följande besvär:

  • Hudirritation (klåda, brännande känsla) på de behandlade områdena;
  • Rodnader eller blåsor på den behandlade huden.

Risken för biverkningar ökar vid långvarigt eller rikligt användande av denna medicin, eller om den behandlade huden täcks med bandage eller blöja. Rådfråga läkare vid biverkningar eller besvär som inte står omnämnda i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Nerisone lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

  • Vid överkänslighet mot diflucortolon eller annat förekommande hjälpämne;
  • I öppna sår, på varbildningar eller förtunnad hud;
  • Vid hudbesvär till följd av virus-, svamp- eller bakterieinfektion (såsom rosacea, akne eller vattkoppor).

Den som använder ytterligare hudmediciner bör rådfråga läkare ifall dessa kan kombineras med Nerisone. Läs mer om kontraindikationer i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör använda Nerisone (Forte) som kräm eller salva enbart om läkare ordinerat detta. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.