Nizatidin

Nizatidin

Nizatidin är en s.k. H2-antagonist. Det verksamma ämnet nizatadin har inflytande på H2-receptorerna: cellerna i magväggen som sköter om produktionen av magsyra. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Nizatidin?

Nizatidin är en s.k. H2-antagonist. Det verksamma ämnet nizatadin har inflytande på H2-receptorerna: cellerna i magväggen som sköter om produktionen av magsyra. Nizatidin hämmar produktionen av magsyra och sköter på så sätt om att slemhinnan i mag- tarmkanalen (matstrupe, mage, tolvfingertarmen) återhämtar sig. Besvär som halsbränna, mag- eller buksmärta, sura uppstötningar och andra magbesvär avtar härigenom.

Vad används den för?

Nizatidin är en magsyrahämmare som föreskrivs vid ett mag- eller tarmsår, reflux (om magsyra ideligen strömmar tillbaka i matstrupen) eller halsbränna. Nizatidin kan också intas preventivt för att förebygga magbesvär, t.ex. vid användning av vissa mediciner.

Hur använder man Nizatidin?

Inta kapseln Nizatidin utan att tugga sönder den med lite vätska, helst efter måltiden. Då det tar en viss tid innan slemhinnan i magtarmkanalen är återställd (i genomsnitt fyra till åtta veckor), bör Nizatidin i regel användas långvarigt. Har du glömt att inta medicinen? Då kan du ändå göra det, om det inte nästan är tid för följande dos. Inta aldrig en dubbel mängd Nizatidin för att kompensera den glömda dosen.

Dosering

Nizatidin finns att fås i förpackningar på 30 kapslar à 150 och 300 mg. En läkare avgör vilken styrka som är bäst för dig. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • Vuxna: en gång om dagen 300 mg, eventuellt att fördelas två gånger om dagen 150 mg

En läkare avgör hur länge du ska fortsätta att använda detta medel. Nizatidin är inte lämplig för barn.

Biverkningar

Vid användningen av Nizatidin kan du uppleva biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Biverkningarna som har uppgetts beträffande detta läkemedel, är bl.a.:

  • Huvudvärk, sömnighet, yrsel, för det mesta av övergående slag;
  • Besvär som uppträder vid influensa eller förkylning (hosta, muskelvärk, näsbesvär, feber), för det mesta av övergående slag;

Rådfråga bipacksedeln om övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd Nizatidin uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid. Du kan säkert använda detta läkemedel om du ammar. Nizatidin kan förorsaka yrsel och sömnighet. Om du har besvär av detta, ska du inte köra något fordon eller maskin. Alkohol har ett negativt inflytande på magslemhinnan. Konsumera därför inte någon alkohol om du behandlas för magbesvär.