Directly go to the content
Norgeston

Norgeston

Norgeston är ett oralt p-piller. Norgeston tabletter är kända som 'mini-piller' (innehåller endast progestagen).

Vad är Norgeston?

Norgeston är ett oralt p-piller. Norgeston tabletter är kända som ’mini-piller’ (innehåller endast progestagen).

Hur verkar Norgeston?

Norgeston innehåller det verksamma ämnet Levonorgestrel. Levonorgestrel är ett kvinnligt, syntetiskt progestagenhormon, som har ungefär samma verkan som progesteron. Båda hormonerna spelar en viktig roll i fruktsamhetscykeln. Det verksamma ämnet i Norgeston åstadkommer på tre sätt att en graviditet förhindras.

  • Levonorgestrel påverkar produktionen av naturlig livmoderslemhinna. Det förstärker tjockleken i detta slem. Sperma kommer att nå livmodern svårare.
  • Den förändrade kvaliteten i livmoderslemhinnan förhindrar innästling av en befruktad äggcell.
  • Hos vissa kvinnor kommer användningen av Norgeston att åstadkomma att ovulationen (ägglossningen) uteblir.

För vad används Norgeston?

Du använder Norgeston för att förhindra en graviditet. Norgeston är ett enfasigt piller, det är inte några månadsblödningar längre, men då och då kan spontana blödningar uppstå. En eller två gånger om året är normalt.

Dosering och användning

Pillret, i form av en tablett ska du inta dagligen, utan stopp, under 35 dagar. Norgeston levereras i kartor med 35 styck och varje piller har markerats med en veckodag. Följ pilarnas riktning på kartan och börja nästa karta dagen efter att du har avslutat den förra kartan. Du börjar med att inta pillret den första dagen av din menstruationscykel (den första dagen av din menstruation). Svälj varje piller i sin helhet, om nödvändigt med vatten, utan att tugga på det. Obs: Inta pillret varje dag vid samma tidpunkt, inkonsekvent användning kan negativt påverka den preventiva effekten.

Eventuella biverkningar

Friska kvinnor som inte röker löper knappast någon risk att få allvarliga biverkningar. Ibland upplevs dock biverkningar. Om dessa fortsätter längre än tre månader, är det klokt att rådgöra med en läkare. Efter användning av Norgeston kan du får besvär av följande biverkningar: mellanblödningar, förändring i vaginala flytningar, illamående och kräkning. Saker att observera Norgeston skyddar dig inte mot sexuellt överförbara åkommor. Det är viktigt att se till Norgeston är det rätta preventivmedlet för dig. Norgeston är lämpligt för de flesta friska unga kvinnor, men bör inte intas om du är gravid. Läs alltid bipacksedeln före användning.