Directly go to the content
Noriday (Mini-Pe)

Noriday (Mini-Pe)

Noriday (Mini-Pe) är ett preventivpiller. Det aktiva ämnet i detta preventivmedel är progestagenhormonet norethisteron. Då pillret endast innehåller ett slags hormon kallas Noriday (Mini-Pe) ofta för 'minipiller'. Dom allra flesta preventivpillren är nämligen grundade på två olika hormoner: ett östrogenhormon och ett progestagenhormon (kombinationspiller). Ett minipiller som Noriday (Mini-Pe) lämpar sej bäst för kvinnor som inte tål östrogenhormoner och kvinnor som ammar. Minipillret har, i motsats till kombinationspillret, ingen negativ inverkan på bröstmjölksproduktionen.

Vad är Noriday (Mini-Pe)?

Noriday (Mini-Pe) är ett preventivpiller. Det aktiva ämnet i detta preventivmedel är progestagenhormonet norethisteron. Då pillret endast innehåller ett slags hormon kallas Noriday (Mini-Pe) ofta för ’minipiller’. Dom allra flesta preventivpillren är nämligen grundade på två olika hormoner: ett östrogenhormon och ett progestagenhormon (kombinationspiller). Ett minipiller som Noriday (Mini-Pe) lämpar sej bäst för kvinnor som inte tål östrogenhormoner och kvinnor som ammar. Minipillret har, i motsats till kombinationspillret, ingen negativ inverkan på bröstmjölksproduktionen.

Vad tas medicinen mot?

Noriday (Mini-Pe) tas för att förebygga graviditet. Pillret bromsar ägglossningen och ser därmed till att livmoderväggen mindre lämpar sej för en befruktad äggcell att fastna på. Dessutom förändrar Noriday (Mini-Pe) livmodermunslemhinnans sammansättning så att det blir svårare för spermaceller att nå livmodern. Används pillret noggrant är risken för graviditet därmed likamed noll.

Hur ska Noriday (Mini-Pe) tas?

Noriday (Mini-Pe) måste, liksom andra minipiller, användas mycket noggrant. Noriday (Mini-Pe) måste alltid:

  • Tas vid samma tidpunkt (intagstidspunkterna får inte skiljas åt mer än tre timmar);
  • Kontinuerligt, vilket innebär att ingen stoppvecka förekommer. 

Dosering

Den sedvanliga doseringen av Noriday (Mini-Pe) är:

  • 1 tablett dagligen, vid en fast tidspunkt.

En Noriday (Mini-Pe)-karta innehåller 28 tabletter. När du tömt en karta påbörjar du en ny. Har du missat att ta Noriday (Mini-Pe) i tid? Rådfråga då bipacksedeln, i vilken du kan läsa vad du behöver göra om du glömt ta ett piller. Har du missat tiden med längre än tre timmar, eller om du besväras av vattnig diarré eller kräkning, är du inte längre fullständigt skyddad mot graviditet. Använd då ett ytterligare preventivmedel (exempelvis kondom eller pessar).

Biverkningar

Vid användning av preventivmedel kan ibland biverkningar uppstå. Oftast avtar dessa rätt snabbt då kroppen vänjer sej vid hormonerna. Bland annat kan följande biverkningar uppstå:

  • Huvudvärk;
  • Magtarmssmärtor;
  • Tillfällig vaginal blodbrist eller uppskjuten menstruation;
  • Spända bröst.

Läs mer om möjliga biverkningar i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Preventivmedlet Noriday (Mini-Pe) lämpar sej inte för alla. Använd inte detta minipiller om du:

  • Är överkänslig mot norethisteron eller ett av hjälpämnena;
  • Lider eller har lidit av blodpropp eller annan blodkärlsåkomma;
  • Lider av migrän, cancer eller annan svår åkomma.

Noriday (Mini-Pe) kan hamna i växelverkan med andra mediciner. Ange vid beställning vilka andra läkemedel eller kosttillskott du använder, så att läkaren kan räkna med dessa. Du kan läsa mer om detta i bipacksedeln.

Graviditet / Trafiklämplighet / alkohol

Detta läkemedel är olämpligt för gravida kvinnor. Noriday (Mini-Pe) kan tas utan besvär om du ammar. Det finns inga varningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.