Norimin kan för närvarande inte skrivas ut via onlinekonsultation. Det är möjligt att beställa en onlinekonsultation för mensbesvär.

Norimin

Norimin

Norimin är ett p-piller. De verksamma ämnena etinylestradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon) har inflytande på ägglossningen och sammansättningen i livmoder(mun)slemhinnan, vilka förhindrar att en graviditet uppstår. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Patientinformation

Vad är Norimin?

Norimin är ett p-piller. De verksamma ämnena etinylestradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon) har inflytande på ägglossningen och sammansättningen i livmoder(mun)slemhinnan, vilka förhindrar att en graviditet uppstår. 

För vad används medicinen?

Den som är sexuellt aktiv, men inte vill ha barn, kan använda p-pillret. När du intar Norimin, hämmas ägglossningen och förändras strukturen i livmoderns och livmodermunnens slemhinna. På så sätt är det inte längre möjligt att en graviditet uppstår. Läkare föreskriver också Norimin vid menstruationsstörningar, såsom en oregelbunden cykel eller häftiga blödningar och/eller starka kramper under menstruationen. Vid användning av Norimin får du inte en riktig mens längre. Du får dock en bortfallsblödning, men den ger mycket mindre besvär.

Hur använder man Norimin?

Norimin finns i kartor med 21 piller. Ta varje dag vid samma tidpunkt 1 piller. När kartan är tom, intar du sju dagar inte något piller. Detta är den s.k. stoppveckan. Eftersom hormonhalten i kroppen minskar, uppstår inte någon bortfallsblödning. Börja på den åttonde dagen med en ny karta, även om blödningen ännu inte har upphört. Har du strax efter intagandet av pillret kräkts eller haft tunn diarré, då är du kanske inte längre skyddad mot en oönskad graviditet. I bipacksedeln läser du vad du i så fall ska göra.

Dosering

Doseringen av Norimin är som följer:

 • Inta under tre veckor varje dag 1 piller, följt av en stoppvecka.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Intagandet av pillret kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla användare får besvär. De biverkningar som du kan uppleva, är bl.a.:

 • Mellanblödningar;
 • Magtarmstörningar;
 • Fasthållande av vätska;
 • Huvudvärk;
 • Spända bröst.

Dessa besvär upphör för det mesta efter några veckor, när kroppen har vant sig vid hormonerna. Har du fortsatt besvär av biverkningarna, rådgör då med en läkare. Mer information om eventuella biverkningar finner du i bipacksedeln.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Norimin är inte för alla ett lämpligt preventivmedel. Använd t.ex. inte detta p-piller om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av vissa kärlsjukdomar, såsom trombos, eller om du har anlag att få det;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer, levercancer eller livmoder(hals)cancer;
 • Lider av migrän med aura eller försämrade kroppsfunktioner;
 • Lider av en onormal förtjockning av livmoderslemhinnan eller har besvär av oförklarliga vaginala blödningar.

Har du andra hälsoproblem eller använder du mediciner, rådgör då med en läkare om och hur du kan använda Norimin. I bipacksedeln finner du mer information om kontra-indikationer och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Norimin om du är gravid och uteslutande i samråd med en läkare om du ammar. Det finns inga restriktioner vad gäller bilkörning eller användning av alkohol.