Directly go to the content
Olmetec

Olmetec

Olmetec är en blodtryckssänkande medicin ur gruppen tangiotensin-II-blockerare. Detta läkemedel hjälper blodkärlens muskler att slappna av, vilket gör blodkärlen vidare så att blodtrycket sjunker. Om du vill göra en förfrågan på Olmetec, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Olmetec?

Olmetec är en blodtryckssänkande medicin ur gruppen tangiotensin-II-blockerare. Detta läkemedel hjälper blodkärlens muskler att slappna av, vilket gör blodkärlen vidare så att blodtrycket sjunker.

Om du vill göra en förfrågan på Olmetec, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Olmetec ordineras vid högt blodtryck, en åkomma som oftast knappt märks. Dock kan högt blodtryck vara tyngande för hälsan. Är blodtrycket långvarigt för högt kan blodkärlen ta skada, vilket kan åsamka vissa organ (såsom hjärta, ögon, njurar och hjärna) skada. Olmetec (aktivt ämne: olmesartan medoximil) sänker blodtrycket så att risken för dessa komplikationer minskar.

Hur tas Olmetec?

Svälj Olmetectabletten otuggad med lite vatten. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Försök ta Olmetec vid eller runt en fast tidspunkt, då är det svårare att glömma ta en dos. Det kan dröja några veckor innan Olmetec nått maximal effekt. Fortsätt ändå ta medicinen, men rådfråga läkare ifall blodtrycket inte sjunkit efter några veckor.

Dosering

Ordinerar läkare inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett på 10 mg om dan.

Eventuellt kan läkaren höja inledningsdoseringen. Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 19 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Precis som andra mediciner kan Olmetec medföra biverkningar, exempelvis:

 • Yrsel, framförallt under behandlingens inledningsfas. Detta beror på blodtryckssänkningen och oftast minskar yrseln efter någon dag eller vecka då kroppen vant sig vid det lägre blodtrycket;
 • Huvudvärk;
 • Illamående, diarré eller andra bukbesvär;
 • Hosta, halsont eller andra influensasymptom;
 • Urinvägsinfektioner;
 • Rygg- eller ledsmärtor.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en översikt av de möjliga biverkningarna.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Olmetec lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot det aktiva ämnet eller nåt av tablettens hjälpämnen (se bipacksedeln);
 • Graviditet;
 • Gulsot eller om gallan inte lämnar gallblåsan på ett bra sätt;
 • Behandling med en medicin baserad på aliskiren mot diabetes eller njurfunktionsstörning.

Den som lider av annan åkomma eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare om ifall det går bra att ta Olmetec. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och växelverkningar med andra mediciner.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Olmetec är olämpligt för kvinnor som är gravida eller ammar. En läkare kan ordinera dessa personer ett annat blodtryckssänkande läkemedel. Ibland medför detta läkemedel biverkningar, exempelvis yrsel, som kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol vidgar blodkärlen och kan därför framlocka eller förstärka Olmetecs biverkningar. Drick måttligt med alkohol, eller ingen alls, så länge Olmetecbehandlingen pågår.