Onglyza

Onglyza

Onglyza är en glukossänkande medicin. Läkemedlets aktiva ämne är saxagliptin, en såkallad dipeptidylpeptidashämmare. Onglyza gör så att bukspottkörteln får längre tid på sig att producera insulin. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Onglyza?

Onglyza är en glukossänkande medicin. Läkemedlets aktiva ämne är saxagliptin, en såkallad dipeptidylpeptidashämmare. Onglyza gör så att bukspottkörteln får längre tid på sig att producera insulin. Därtill får kroppen under tiden möjlighet att omsätta glukos från måltiden. Detta förebygger att blodets sockerhalt blir för högt efter måltiden.

Vad tas medicinen för?

Läkare ordinerar Onglyza vid diabetes mellitus typ 2. Det är en slags sockersjuka där bukspottkörteln producerar för lite insulin, vilket gör att kroppen inte reagerar tillräckligt på insulin. Därigenom blir blodets glukosvärde för högt, vilket kan ge besvär såsom törst, trötthet, kissnödighet och dålig sårläkning. Det är viktigt att diabetespatienter håller sin blodsockerbild stabil. På så sätt försvinner symptomen, och (svåra) komplikationer förebyggs. Med Onglyza går det att få en stabil glukoshalt.

Hur använder du Onglyza?

Svälj Onglyzatabletten hel med lite vätska. Gör detta vid en fast tidpunkt, eventuellt under måltid, för att undvika magbesvär. Har du glömt ta Onglyza? Då kan du ännu göra det, om det inte redan är dags för nästa dos. Ta aldrig en dubbel dos Onglyza för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Onglyza kan köpas i olika styrkor. Läkaren avgör vilken variant som bäst passar dina besvär. Den gängse doseringen är följande:

  • Vuxna: 1 tablett dagligen av ordinerad styrka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Onglyza kan drabbas av biverkningar, även om alla inte drabbas. De biverkningar som är kända för detta läkemedel är bland andra:

  • Magbesvär och minskad aptit;
  • Huvudvärk;
  • Förkylningssymptom, såsom halsont, nästäppthet eller rinnande näsa, hosta;
  • Suddig syn (under behandlingens början), yrsel.

I bipacksedeln finns vidare information om övriga biverkningar som kan uppstå. Rådfråga läkare om och hur du kan ta Onglyza ifall du:

  • Har diabetes typ 1;
  • Har eller har haft en åkomma i bukspottkörteln;
  • Tar andra glukossänkande mediciner (exempelvis insulin);
  • Lider av hjärt-, njur- eller leverproblem eller andra hälsobesvär.

Onglyza har växelverkan med vissa andra mediciner. Läkare känner till vilka läkemedel som inte kan kombineras med Onglyza. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Onglyza om du är eller vill bli gravid eller om du ammar. Rådfråga isåfall läkaren efter en annan glukossänkande medicin. Onglyza kan ibland orsaka yrsel eller dålig syn. Bege dig inte ut i trafiken om du besväras av detta. Alkohol påverkar blodsockret och kan göra det för lågt (hypo). Drick måttligt eller ingen alkohol alls, och drick aldrig alkohol på tom mage för att undvika starka svängningar i sockerbilden.