Gränser för begäran av opioider

Gränser för begäran av opioider  

Gräns för kundbegäran av kodein/dihydrokodein och andra läkemedel innehållande kodein/dihydrokodein: Det är inte tillåtet att begära mer än 240 mg kodein/dihydrokodein per dag, med högst 30 dagar per begäran. Sådana begäranden kommer inte att godkännas av de läkare och apotekare som vi har tillgång till. 
 

Lista över läkemedel som innehåller kodein/dihydrokodein: 

- Kodeinfosfat 

- Co-kodamol 

- Co-dydramol 

- Dihydrokodein 

- Dypracet 

- Kapake 

- Kodipar 

- Paracetamol/kodein 

- Pinex Comp 

- Solpadol 

- Zapain 

 

Gräns för kundbegäran av Tramadol och andra läkemedel innehållande tramadol: Det är inte tillåtet att begära mer än 400 mg tramadol per dag, med högst 30 dagar per begäran. Sådana begäranden kommer inte att godkännas av de läkare och apotekare som vi har tillgång till. 

 

Lista över läkemedel innehållande tramadol: 

- Tramadol  

- Tramadol droppar 

- Tramadol Retard 

- Tramal 

- Tramal droppar 

- Tramal Retard 

 

1 paket, 2 paket 
 

Obs! Var god notera att månadsgränserna är per kund per månad.  

Produkt Dosering Paketstorlek Max. antal per beställning per gång Max. antal totalt per månad
Codeine Phosphate 15mg
15mg
30mg
30mg
60mg
28 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
100 tabl.
28 tabl.
3 lådor
1 låda
3 lådor
1 låda
3 lådor
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
Co-Codamol

8/500mg
8/500mg
8/500mg
8/500mg
8/500mg
8/500mg
8/500mg
12.8/500mg
12.8/500mg
15/500mg
15/500mg
15/500mg
30/500mg
30/500mg
30/500mg
30/500mg
30/500mg

30 tabl.
100 tabl.
32 kaps.
100 kaps.
32 brustabl.
100 brustabl.
100 orodispersible tabl.
20 tabl.
30 tabl.
100 tabl.
100 kaps.
100 brustabl.
30 tabl.
100 tabl.
100 kaps.
32 brustabl.
100 brustabl.

3 lådor
1 låda
3 lådor
1 låda
3 lådor
1 låda
1 låda
5 lådor
3 lådor
1 låda
1 låda
1 låda
3 lådor
1 låda
1 låda
3 lådor
1 låda

240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck

Co-Dydramol 10/500mg
10/500mg
30 tabl.
100 tabl.
3 lådor
1 låda
240 styck
240 styck
Kapake 15/500mg
15/500mg
30/500mg
30/500mg
100 tabl.
100 kaps.
100 tabl.
100 kaps.
1 låda
1 låda
1 låda
1 låda
240 styck
240 styck
240 styck
240 styck
Paracetamol / Kodein 30/500mg
30/500mg
30/500mg
100 tabl.
100 kaps.
100 brustabl.
1 låda
1 låda
1 låda
240 styck
240 styck
240 styck
Solpadol 30/500mg
30/500mg
30/500mg
100 tabl.
32 brustabl.
100 brustabl.
1 låda
3 lådor
1 låda
240 styck
240 styck
240 styck
Zapain 30/500mg
30/500mg
100 tabl.
100 kaps.
1 låda
1 låda
240 styck
240 styck
Dihydrocodeine 30mg
30mg
28 tabl.
100 tabl.
3 lådor
1 låda
3 boxes
1 låda
Tramadol  50mg
50mg
50mg
50mg
100mg
100mg
100mg
100mg
150mg
150mg
150mg
150mg
200mg
200mg
200mg
20 kaps.
30 kaps.
100 kaps.
200 kaps.
30 tabl.
40 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
60 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
  12 lådor
8 lådor
1 låda
1 låda
3 lådor
3 lådor
1 låda
1 låda
4 lådor
2 lådor
1 låda
1 låda
3 lådor
2 lådor
1 låda
Tramadol droppar 100mg
100mg
100mg
100mg
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
  2 lådor
4 lådor
2 lådor
1 låda
Tramadol (Retard) 100mg
100mg
100mg
100mg
100mg
100mg
150mg
150mg
150mg
150mg
150mg
150mg
200mg
200mg
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
50 tabl.
60 tabl.
90 tabl.
100 tabl.
20 tabl.
50 tabl.

 

6 lådor
4 lådor
2 lådor
1 låda
1 låda
1 låda
6 lådor
2 lådor
1 låda
1 låda
1 låda
1 låda
3 lådor
1 låda
Tramal 50mg
50mg
50mg
20 kaps.
100 kaps.
200 kaps.
  12 lådor
1 låda
1 låda
Tramal droppar 100mg
100mg
10 ml
30 ml
  12 lådor
2 lådor
Tramal (Retard) 100 mg
100mg
100mg
100mg
150mg
150mg
150mg
200mg
200mg
200mg
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
90 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
20 tabl.
30 tabl.
40 tabl.
  6 lådor
4 lådor
3 lådor
1 låda
4 lådor
2 lådor
1 låda
3 lådor
2 lådor
1 låda

 

Visa mer