Optilast (Lastin)

Optilast (Lastin)

Optilast (Lastin) ögondroppar innehåller det aktiva ämnet azelastin. Azelastin tillhör läkemedelsgruppen antihistamin; medicinering som motverkar kroppens allergiska reaktioner. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Optilast (Lastin)?

Optilast (Lastin) ögondroppar innehåller det aktiva ämnet azelastin. Azelastin tillhör läkemedelsgruppen antihistamin; medicinering som motverkar kroppens allergiska reaktioner.

Vad tas Optilast (Lastin) mot?

Optilast (Lastin) ögondroppar tas vid ögonbesvär som uppstått till följd av en allergisk reaktion - när patienten lider av röda, svidande och/eller vattniga ögon samt ögonklåda, ofta i kombination med näsbesvär såsom nästäppa, rinnande näsa eller nysattacker. Dessa symptom orsakas oftast av hösnuva eller överkänslighet mot husdammskvalster, husdjur eller mögel. Optilast (Lastin) mildrar ögats kittlingsreaktion så att ögonbesvären snabbt avtar.

Hur tas Optilast (Lastin)?

Ta Optilast (Lastin) vid fasta tidpunkter. Det är viktigt att du tvättar dina händer innan du använder dessa ögondroppar, och att kontakt mellan flaska och öga undviks, för att ögondropparna ska förbli sterila. I bipacksedeln kan du läsa mer om hur du tar dessa ögondroppar. Optilast (Lastin) kan färga mjuka kontaktlinser. Därför bör du ta ur dina linser innan du droppar i ögat och vänta en kvart med att sätta tillbaks dom. Optilast (Lastin) ögondroppar är hållbara under 1 månad efter öppning. Obs: Optilast (Lastin) kan inte användas längre än 6 veckor i sträck.

Dosering

Varje ml Optilast (Lastin) ögondroppar innehåller 0,5 mg azelastin. Läkare avgör hur ofta du behöver droppa i och hur många droppar du behöver ta varje gång. Den vanligaste doseringen för vuxna och barn på över 4 år är: 1 droppe per öga varje morgon och kväll. Ta inte dessa ögondroppar längre än 6 veckor i följd utan läkares ordination. Har du missat en dosering kan du ta denna senare, såvida det inte strax är dags för nästa dosering.

Biverkningar

Använder du Optilast (Lastin) kan du bland annat drabbas av följande biverkningar:

  • Ögonbesvär (klåda, brännande känsla, suddig syn) strax efter att dropparna tagits. Dessa är tillfälliga och avtar fort.
  • Avsmak. Detta beror på att en del av ögondropparna via tårkanalen hamnar i svalget. Avsmaken kan spolas bort med en slurk vatten.
  • Mycket sällan: överkänslighetsreaktioner (hudutslag, klåda).

I bipacksedeln hittar du en fullständig lista över eventuella kontraindikationer, varningar och andra biverkningar.

Graviditet/amning

Det är okänt ifall Optilast (Lastin) påverkar ett (ofött) barns hälsa. Därför bör du inte använda Optilast (Lastin) om du är eller vill bli gravid eller om du ammar - såvida detta inte ordinerats av läkare.