Directly go to the content
Ovranette (Neovletta)

Ovranette (Neovletta)

Ovranette (Neovletta) är ett p-piller. De verksamma ämnena etinylestradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett progestagenhormon) omöjliggör en graviditet på tre sätt: Ägglossningen hämmas, så att inte någon fruktsam äggcell blir tillgänglig; Livmoderslemhinnan ändrar struktur och blir därigenom olämplig att hålla fast ett foster; Slemmet i livmodermunnen blir segare och tjockare, varför sädesceller får svårt att tränga igenom.

Vad är Ovranette (Neovletta)?

Ovranette (Neovletta) är ett p-piller. De verksamma ämnena etinylestradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett progestagenhormon) omöjliggör en graviditet på tre sätt:

 • Ägglossningen hämmas, så att inte någon fruktsam äggcell blir tillgänglig;
 • Livmoderslemhinnan ändrar struktur och blir därigenom olämplig att hålla fast ett foster;
 • Slemmet i livmodermunnen blir segare och tjockare, varför sädesceller får svårt att tränga igenom.

För vad används medicinen?

Är du sexuellt aktiv men vill inte bli med barn, då är Ovranette (Neovletta) ett pålitligt preventivmedel. Observera dock att Ovranette (Neovletta) bara skyddar mot en graviditet och inte mot sexuellt överförbara åkommor. Läkare ordinerar Ovranette (Neovletta) ibland också till kvinnor som har besvär av menstruationsstörningar, såsom häftig blodförlust, många kramper eller en oregelbunden cykel. Vid användningen av Ovranette (Neovletta) får du nämligen inte en riktig menstruation, utan varje månad en lätt bortfallsblödning som inte ger så mycket besvär.

Hur använder man Ovranette (Neovletta)?

Ovranette (Neovletta) finns tillgängligt online i förpackningar med tre kartor. Varje karta innehåller 21 piller. Inta varje dag omkring samma tidpunkt ett piller. Följ pilarna på kalenderförpackningen. När kartan är tom, intar du sju dagar inte något piller. Under denna stoppvecka uppträder bortfallsblödningen. Börja den åttonde dagen med en ny karta Ovranette (Neovletta). Pillret är bara pålitligt om det intas enligt anvisningarna. Har du en gång glömt att svälja pillret eller har du efter intagande kräkts eller haft besvär av tunn diarré, då kan pålitligheten inte längre garanteras. I bipacksedeln står det vad du i så fall ska göra.

Dosering

Den vanliga doseringen av Ovranette (Neovletta) är som följer:

 • Inta under tre veckor en gång om dagen 1 piller. Sedan följer en stoppvecka. Börja sedan på en ny cykel.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Ovranette (Neovletta) tolereras av de flesta användare utan problem. En enstaka gång kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Spända eller ömma bröst;
 • Magtarmbesvär;
 • Vaginal blodförlust i mellantiden;
 • Huvudvärk.

För det mesta upphör besvären efter ett par månader av sig själv. Är det inte fallet för dig, eller har du stora besvär av biverkningar, rådgör då med en läkare. En fullständig översikt över biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Användningen av Ovranette (Neovletta) avråds bl.a. om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, levonorgestrel eller ett av hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en annan åkomma i blodkärlen;
 • Lider av migrän, cancer eller av en annan allvarlig åkomma.

Har du andra hälsoproblem, rådgör då med en läkare om användningen av pillret. Se till att en läkare är informerad om ditt medicinbruk: Ovranette (Neovletta) har en växelverkan med ett antal läkemedel. I bipacksedeln läser du allt om kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Ovranette (Neovletta) om du är gravid. Användningen av detta piller avråds om du ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.