Perinal

Perinal

Perinal innehåller de verksamma ingredienserna hydrokortison och lidokain. Hydrokortison, ett läkemedel i gruppen kortikosteroider, är en inflammationshämmare. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Perinal?

Perinal innehåller de verksamma ingredienserna hydrokortison och lidokain. Hydrokortison, ett läkemedel i gruppen kortikosteroider, är en inflammationshämmare. Det sköter om att symptom som svullnad och röd hud avtar. Lidokain är en medicin som bedövar huden lokalt. Tack vare kombinationen av dessa ämnen lindrar Perinal Spray smärta och klåda vid hemorrojder och andra anala obehag.

Vad används det för?

Perinal föreskrivs vid hemorrojder och andra hudirritationer i området runt anus, såsom bristningar och sprickor. Hemorrojder förekommer ofta och kan vara ganska smärtsamma. Åkomman uppstår ofta genom för hårt tryck under stolgången. Hemorrojder kan dock också vara följden av en graviditet eller förlossning. Besvär som uppgetts vid hemorrojder är klåda och ont i och runt anus, med ibland klarrött blod i avföringen. De inflammationshämmande och smärtlindrande beståndsdelarna i Perinal påskyndar läkningen och minskar besvären.

Hur använder man Perinal?

Du kan lätt applicera Perinal Spray på de drabbade ställena med sprayen. Det spelar ingen roll och du håller flakongen snett eller upp och ner. I bipacksedeln läser du mer om användningen av denna produkt. Perinal är uteslutande avsedd för utvändigt bruk. Undvik kontakt med ögon, näsa och mun. Tvätta händerna efter användning av sprayen och sätt på proppen på flakongen.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • En- till tre gånger om dagen 1 sprayning på de drabbade ställena.

Använd Perinal inte längre än en vecka. Rådfråga en läkare om det efter sju dagar ännu inte uppträtt någon förbättring. Perinal är inte lämplig för barn under 14 år.

Biverkningar

Perinal kan ibland förorsaka biverkningar. Biverkningarna som uppgetts över detta läkemedel, är bl.a.:

  • Kittlande känsla, strax efter appliceringen. Detta upphör efter kort tid;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet för hydrokortison, lidokain eller ett av de övriga beståndsdelarna.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Perinal ska uteslutande användas i samråd med en läkare under en graviditet eller amning. Perinal har inget inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan utan vidare delta i trafiken vid användning av detta läkemedel och du kan äta och dricka allt.