Directly go to the content
pH-Balanstest

pH-Balanstest

Ett pH-Balanstest testar surhetsgraden (pH-värdet) i vaginan. Ett alltför högt pH-värde stör den bakteriella jämvikten och kan orsaka vaginala besvär. PH-balanstestet är snabbt, smärtfritt och lätt att ta. Utslaget visas direkt efter att testet utförts. PH-balanstestet är receptfritt.    

Vad är ett pH-Balanstest?


Ett pH-Balanstest testar surhetsgraden (pH-värdet) i vaginan. Ett alltför högt pH-värde stör den bakteriella jämvikten och kan orsaka vaginala besvär. PH-balanstestet är snabbt, smärtfritt och lätt att ta. Utslaget visas direkt efter att testet utförts. PH-balanstestet är receptfritt.

 

 

Vad tas testet för?


Vaginans surhetsgrad skyddar kroppen från inkräktare. Olika faktorer, exempelvis att tvätta sej för ofta med tvål, könsumgänge, hormonella svängningar eller medicinbruk kan angripa surhetsgraden. Är pH-värdet alltför högt (över 4,5) kan vissa bakterier och viss svamp ta över, varpå infektioner som exempelvis bakteriell vaginos eller candida lätt kan uppstå. Dessa åkommor innebär svåra vaginala besvär, såsom:

 

 

 

  • Klåda, irritation eller sveda;
  • Ökad och ibland stinkande avföring;
  • Vaginal torrhet.


Bakteriell vaginos kan vara farligt för gravida kvinnor, då det kan orsaka för tidig födsel. Med pH-Balanstestet kan du kontrollera om din vaginas surhetsgrad är optimal. Testet ordineras bland annat vid graviditet, åkommor i underlivet eller efter en antibiotikakur.

 

 

 

Hur tas pH-Balanstestet?


PH-Balanstestet är lättanvänt. Läs alltid igenom bipacksedeln noga. Såhär tar du testet:

 

 

 

  • Tvätta och torka händerna;
  • Ta ut en testspatel ur förpackningen. Se till att du greppar spateln med tumme och pekfinger vid greppet;
  • För in hela spateln utom greppet i slidan, enligt beskrivningen i bruksanvisningen;
  • Stöt spateln mot slidans bakvägg under 10 sekunder så att spateln kan ta upp tillräckligt med vaginal fukt;
  • Ta ut spateln ur slidan;
  • Avläs direkt färgresultatet på spateln genom att jämföra med förpackningens färgkarta. Syns ingen entydig färg har spateln inte tagit upp tillräckligt med vaginal fukt. Gör då genast om testet med en ny spatel.


PH-balanstestkittet innehåller utrustning för flera tester.

 

 

 

PH-testets utslag


Gör om testet efter några timmar, eller nästföljande dag, ifall vaginans pH-värde avviker. Kontakta läkare om du åter får positivt utslag för vidare undersökning och eventuell medicinering. Fortsätter dina vaginala besvär trots att pH-värdet inte är avvikande bör du rådfråga läkare.

 

 

 

 

Biverkningar


PH-balanstestet har inga biverkningar.

 

 

 

 

När ska detta test inte tas?


PH-balanstestet är olämpat för unga flickor. Ta inte testet under menstruering eller strax efter att du kissat eller duschat. Ifall du just tagit vaginal medicinering eller haft könsumgänge behöver du vänta minst 12 timmar innan du tar testet. Läs mer om dessa instruktioner i förpackningens bipacksedel. Ta inte testet om bäst-före-datumet utlöpt.