Pravastatin

Pravastatin

Pravastatin är ett kolesterolsänkande medel. Det verksamma ämnet pravastatin sköter om att levern producerar mindre kolesterol. På grund av den lägre kolesterolhalten i blodet avtar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Pravastatin 10mg 84 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

790,84 SEK

Pravastatin 20mg 84 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

790,84 SEK

Pravastatin 40mg 84 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

801,21 SEK
Patientinformation

Vad är Pravastatin?

Pravastatin är ett kolesterolsänkande medel. Det verksamma ämnet pravastatin sköter om att levern producerar mindre kolesterol. På grund av den lägre kolesterolhalten i blodet avtar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad används Pravastatin för?

Pravastatin används vid en för hög kolesterolhalt i blodet. Patienter som av andra skäl har en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, får detta medel ibland preventivt föreskrivet.

Hur använder man Pravastatin?

Det är bäst att inta Pravastatin på kvällen. Då kolesterol produceras på natten, kan medicinen utföra sitt arbete optimalt på så sätt. En glömd dos kan intas senast 16 timmar senare. Efter denna tid är det bättre att du hoppar över den glömda dosen.

Dosering

Pravastatin kan fås i tabletter på 10, 20 och 40 mg. Fråga din läkare vilken styrka som är bäst för dig. Den brukliga doseringen är 1 tablett per dygn, om inte en läkare föreskriver annorlunda.

Biverkningar

Vid användningen av Pravastatin kan du få besvär av biverkningar. Det är sällan som muskelbesvär uppträder (oförklarlig muskelsmärta, muskelkramp eller ont i lederna). Detta kan tyda på en allvarlig biverkan. Överlägg i så fall med din läkare. Stoppa direkt med användningen av Pravastatin om de upplever biverkningar som tyder på en allvarlig allergisk reaktion (svullnad i ansikte och mun, hudutslag). Kontakta i detta fall omedelbart en läkare. Läs för en fullständig översikt över eventuella biverkningar i bipacksedeln.

Alkohol och Pravastatin

Alkohol kan i kombination med Pravastatin belasta levern för mycket. Var därför försiktig med användningen av alkoholhaltiga drycker.

Bilkörning

Pravastatin kan i början förorsaka yrsel. Under behandlingens gång upphör detta besvär för det mesta av sig själv. Att delta i trafiken är då inte något problem längre.