Primolut Nor

Primolut Nor

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Primolut Nor innehåller noretisteron, ett ämne som har samma verkan som det kvinnliga könshormonet progesteron. Detta hormon spelar en viktig roll i menstruationscykeln och fruktsamheten. Progesteron ger bland annat en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). Mer Information

Lägsta pris
445,21 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Primolut Nor?

Primolut Nor innehåller noretisteron, ett ämne som har samma verkan som det kvinnliga könshormonet progesteron. Detta hormon spelar en viktig roll i menstruationscykeln och fruktsamheten. Progesteron ger bland annat en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som menstruationsstörningar.

För vad används medicinen?

Primolut Nor används vid oregelbundna menstruationer, häftig magsmärta under menstruationen, endometrios och övergångsbesvär. Dessutom kan Primolut Nor användas för att flytta fram menstruationen.

Hur använder du Primolut Nor?

Användningen av Primolut Nor beror på åkomman som du får detta läkemedel för. Vid de flesta bevären ska du bara inta tabletten under den andra hälften av din menstruationscykel. För att flytta fram menstruationen intar du tabletten tre dagar för den förväntade menstruationen, under maximalt två veckor. Kvinnor som lider av övergångsbesvär eller endometrios intar Primolut Nor varje dag under en längre period. Läkaren talar om för dig när, hur ofta och hur länge du ska använda detta läkemedel. Tabletten ska sväljas i sin helhet med lite vatten. Gör detta helst under måltiden.

Dosering

Om läkaren inte bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen vid de flesta åkommorna som följer:

 • En- till två gånger om dagen 1 tablett à 5 mg under perioden som läkaren har föreskrivit.
Detta läkemedel är uteslutande avsett för kvinnor. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Biverkningarna som vid användning av Primolut Nor kan uppträda, är bl.a.:

 • Oregelbunden, lätt blodförlust (‘spotting’). Den upphör i allmänhet efter en tid. Har du fortsatt besvär av detta, ta då kontakt med läkaren;
 • (Tillfälligt) uteblivande menstruation efter att du har slutat med medicinen. Detta händer framför allt om du har använt Primolut Nor långvarigt;
 • Mag-/tarmbesvär som magont, illamående, diarré eller förstoppning;
 • Huvudvärk;
 • Ömma eller spända bröst. Har du fortfarande besvär av detta efter tre månader, rådfråga då läkaren.
Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Primolut Nor är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Är gravid;
 • Om du under en tidigare graviditet har haft besvär av svår klåda, utslag av blåsor eller haft gulsot;
 • Om du har eller har haft trombos (blodproppsbildning i blodkärl eller aorta);
 • Lider av en allvarlig leveråkomma;
 • Lider eller har lidit av lever- eller bröstcancer;
Rådfråga läkaren om användningen av denna medicin om du lider av andra åkommor.

Primolut Nor kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge vid din beställning vilka andra läkemedel eller kosttillskott som du vidare använder. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Primolut N får inte användas om du planerar en graviditet, är gravid och/eller ammar. Överlägg alltid med läkaren om du får använda läkemedel.

Det finns inte varningar för denna medicin vad beträffar bilkörning eller konsumtionen av alkohol.

Reviews (0)

Produktrecension - Primolut Nor

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning