Meny

Aciklovir

Aciclovir är ett antivirusmedel. Det används vid infektion av herpesviruset. Aciclovir bromsar förökningen av herpes simplex och herpes zoster viruset. Genom detta upphör utbredningen av viruset och avtar besvären efter några dagar. Viruset förintas dock inte helt.

Vad är Aciklovir?

Aciclovir är ett antivirusmedel. Det används vid infektion av herpesviruset. Aciclovir bromsar förökningen av herpes simplex och herpes zoster viruset. Genom detta upphör utbredningen av viruset och avtar besvären efter några dagar. Viruset förintas dock inte helt.

Vad är Aciklovir?

Aciklovir tabletter innehåller aciklovir, ett antiviralt läkemedel eller en virushämmare. Läkare föreskriver denna medicin vid en infektion med vissa virus, som herpes simplex-viruset, herpes zoster-viruset och herpes genitalis-viruset. Det verksamma ämnet i Aciklovir (aciklovir) ser till att viruset inte kan spridas, varför det dör.

För vad används medicinen?

Aciklovir tabletter används bl.a. vid munsår (herpes simplex), könssjukdomen herpes genitalis och bältros. Ett munsår känns igen av följande symptom:

 • En svidande, stickande känsla på eller omkring läpparna, följt av smärtsamma blåsor och svullnader med sårskorpor.

Herpes genitalis kan ge följande besvär:

 • Klåda och/eller ont i vagina, blygdläppar eller penis, följt av blåsor och svullnader med sårskorpor.

Bältros förorsakas av viruset som förorsakar vattkoppor (herpes zoster). Detta virus kan efter flera år blossa upp igen och förorsaka besvär, som:

 • Ont och klåda, för det mesta på en sida av överkroppen, följt av rodnad av huden och blåsor.

Vid friska människor läker en herpesinfektion efter ett antal veckor av sig själv. När det gäller människor med minskad motståndskraft kan herpesviruset ge komplikationer. Aciklovir hämmar spridningen av dessa virus, så att sjukdomen snabbare upphör och besvären avtar.

Hur använder du Aciklovir?

Aciklovir tabletterna ska sväljas hela och intas med vätska. Detta kan ske före, under eller efter måltiden. En kur med detta läkemedel varar i genomsnitt 5 till 7 dagar. Avverka hela kuren, även om du inte har några besvär längre.

Dosering

Aciklovir tabletter kan fås i olika styrkor. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska använda och hur ofta du ska inta detta läkemedel. Vid behandling av ett munsår och herpes genitalis är den rekommenderade doseringen som följer:

 • Vuxna och barn från 2 år: Fem gånger om dagen (var fjärde timme) 1 tablett à 200 mg.

Vid bältros gäller följande doseringsråd:

 • Vuxna: fem gånger om dagen (var fjärde timme) 1 tablett à 800 mg.

Läs före användning bipacksedeln och avvik inte från den föreskrivna doseringen.

Biverkningar

Aciklovir tolereras för det mesta utan problem, men kan ibland förorsaka biverkningar, som:

 • Mag-/tarmbesvär (illamående, diarré, magont);
 • Huvudvärk;
 • Trötthet;
 • Överkänslighet i huden för uv-strålning.

I bipacksedeln står en fullständig översikt över biverkningarna av denna produkt.

När får du inte använda detta läkemedel?

Aciklovir är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta läkemedel om du:

 • Är överkänslig för aciklovir eller en av de övriga beståndsdelarna i tabletterna.
 • Tala med läkaren om användningen av Aciklovir om du lider av en nervsjukdom, en leveråkomma eller om du lider av någon annan allvarlig sjukdom. Aciklovir kan ha en växelverkan med andra mediciner, som vissa medel mot gikt, cancer och aids. Läkaren vet vilka läkemedel som inte får kombineras med varandra. I bipacksedeln finner du mer information om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan använda en normal Aciklovirkur utan besvär under graviditeten. Rådfråga läkaren om användningen av denna medicin om du ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning och användning av alkohol.

Tillbaka till toppen