Meny

Adartrel

Det aktiva ämnet i Adartrel är ropinirol. Denna medicin tillhör gruppen dopaminagonister. Medlet påverkar blandannat hjärnans styre av musklerna och kan därför lindra vid besvär till följd av restless legs. Om du vill göra en förfrågan på Adartrel, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Adartrel?

Det aktiva ämnet i Adartrel är ropinirol. Denna medicin tillhör gruppen dopaminagonister. Medlet påverkar blandannat hjärnans styre av musklerna och kan därför lindra vid besvär till följd av restless legs.

Om du vill göra en förfrågan på Adartrel, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Restless legs innebär att man inte kan sitta still med benen. Symptom på detta är en krypande, stickande eller smärtsam känsla i benen och en påtvingad känsla av att man måste röra benen. Restless legs är ingen besvärlig åkomma, men åsamkar ändå besvär såsom svårigheter med att sitta still eller sova. Adartrel får den obekväma känslan i benen att minska, vilket innebär att begäret efter att behöva röra på benen minskar så man kan sova bättre.

Hur används Adartrel?

Den som tar detta läkemedel mot restless legs behöver så göra endast en gång om dan. Svälj tabletten högst tre timmar innan läggdags. På så vis drar man mest nytta av medicinen vid sömn. Tugga inte tabletten, utan svälj den hel med lite vatten. Den som vill undvika bukbesvär kan ta Adartrel ihop med lite förtäring. Oftast inleds en behandling med en låg inledningsdosering. Därefter avgör läkaren den fortsatta ökningen tills dess att en fortlöpande dosering nåtts.

Dosering

Adartrel finns tillgängligt i olika styrkor. En läkare avgör vilken styrka som är lämplig. Inledningsdoseringsriktlinjerna vid rastlösa ben är följande:

  • Vuxna: 1 tablett på 0,25 mg om dan. Doseringen kan påökas efter ett antal dar enligt läkares instruktioner.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte av de biverkningar som Adartrel eventuellt kan medföra. De vanligaste biverkningarna för denna medicin är bland andra:

  • Illamående, kräkning;
  • Yrsel, trötthet;
  • Ökat restless legs.

Kontakta läkare vid besvär med biverkningar. Läs igenom bipacksedelns kompletta listning av möjliga biverkningar.

När får detta läkemedel inte användas?

Läkemedlet Adartrel lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot ropinirol eller annat förekommande hjälpämne;
  • Svår njur- eller leveråkomma.

Rådfråga en läkare om du kan ta Adartrel ifall du lider av hjärtbesvär, psykiska besvär eller andra hälsoproblem. Adartrel kan påverka vissa andra mediciners verkan (samt tvärtom). Ange under läkarkonsultationen vilka andra mediciner du tar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Adartrel under graviditet eller amning. Detta läkemedel kan medföra biverkningar såsom sömnighet eller yrsel. Den som drabbas av dessa besvär bör inte bege sig ut i trafiken. Starkdryck kan frammana eller förstärka biverkningar, så drick varligt med alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen