Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Adenuric

Adenuric (aktivt ämne: febuxostat) sänker blodets urinsyrehalt så att inga eller färre uratkristaller bildas i och runt lederna. På så vis bestrids eller förebyggs giktbesvär.

Vad är Adenuric?

Adenuric (aktivt ämne: febuxostat) sänker blodets urinsyrehalt så att inga eller färre uratkristaller bildas i och runt lederna. På så vis bestrids eller förebyggs giktbesvär.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Adenuric vid gikt. Gikt är en ledinflammation. Den angripna leden (ofta stortån) blir plötsligt röd, varm, tjock och smärtsam. Gikt orsakas av urinsyra, ett blodämne som normalt sett upplöses. Är mängden urinsyra är för hög kan uratkristaller stadfästa sig i lederna. Adenuric förebygger att för mycket urinsyra skapas, vilket förebygger giktanfall.

Hur använder man Adenuric?

Ta denna medicin vid en fast tidspukt dagligen. Tabletten kan intas med eller utan föda. Svälj tabletten hel med lite vätska. Det kan dröja innan Adenurics verkan märks av, men fortsätt ändå att ta medicinen. Adenuric behöver ofta tas under en längre tid för att förebygga att giktanfallen återvänder.

Dosering

Adenuric finns tillgängligt som tabletter på 80 mg eller 120 mg. Läkare avgör vilken styrka som behövs. Riktlinjerna för den dagliga Adenuric-doseringen är:

  • Vuxna: 1 tablett av ordinerad styrka dagligen.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Oftast tas Adenuric problemfritt, men ibland kan biverkningar uppstå. Då handlar det om besvär såsom:

  • Illamående, diarré;
  • Huvudvärk;
  • Tillfällig stegring av giktbesvären;
  • Hudutslag;
  • Yrsel;
  • Sömnighet eller sömnproblem.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare, vilket även gäller vid biverkningar som inte finns listade i bipacksedeln.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Adenuric lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot febuxostat eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av hälsoproblem såsom hjärt-, lever- eller njuråkommor bör rådfråga läkare om ifall Adenuric är att ordinera. Ange vilka eventuella andra mediciner du tar vid beställning då Adenuric nämligen har växelverkan med vissa andra läkemedel. Läkare känner till vilka läkemedel det rör sig om. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Adenuric under graviditet eller amning. Rådfråga då läkare om ett alternativt läkemedel. Adenuric kan ibland orsaka biverkningar såsom yrsel eller sömnighet. Den som drabbas av liknande besvär bör ej bege sig ut i trafiken. Alkoholhaltiga drycker kan främja urinsyreproduktionen. Dessutom minskar alkohol avskrädet av urinsyra, vilket kan förvärra besvären. Drick för att undvika detta ingen eller mycket sparsamt med starkdryck.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen