Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Airomir

Airomir är en inhalator (inhaler) som används för att vidga luftvägarna (luftvägsvidgare/luftrörsvidgare). Airomir Inhalator används av astmapatienter och vid andra kroniska luftvägssjukdomar (KOL, kronisk bronkit, emfysem) för att förhindra andnödsattacker. Den aktiva substansen i Airomir är salbutamol. Eftersom salbutamol får de krampande musklerna att slappna av blir det lättare att andas.

Vad är Airomir?

Airomir är en inhalator (inhaler) som används för att vidga luftvägarna (luftvägsvidgare/luftrörsvidgare). Airomir Inhalator används av astmapatienter och vid andra kroniska luftvägssjukdomar (KOL, kronisk bronkit, emfysem) för att förhindra andnödsattacker. Den aktiva substansen i Airomir är salbutamol. Eftersom salbutamol får de krampande musklerna att slappna av blir det lättare att andas.

Använd Airomir

Skaka inhalatorn alltid innan du använder Airomir. Använd inte de första 4 doserna om det är första gången du börjar använda Airomir eller om du inte har använt turbuhalern på mer än 2 veckor. Du hittar mer information i bipacksedeln om den specifika användningen av Airomir. Innan du använder Airomir, andas ut så mycket som möjligt och sätt sedan inhalatorn (turbuhalern) till munnen och andas in lugnt och djupt, tills lungorna är fulla. Du håller andan i 10 sekunder och andas sedan lugnt ut. Airomir hjälper de krampande musklerna att slappna av under en astmaattack, härmed vidgas musklerna i luftvägsväggarna och du kan andas lugnt och fritt igen.

Dosering

Om du använder Airomir för att förhindra ansträngningsastma, använder du 2 inhalationer före fysisk aktivitet. Vuxna som använder Airomir för att lindra en akut andnödsattack rekommenderas 1-2 inhalationer per gång. Maximalt 8 inhalationer per dag får användas. Barn använder 1 inhalation åt gången och får inte använda mer än 4 inhalationer per dag.

Biverkningar Airomir

Följande biverkningar kan uppstå om du använder Airomir:

  • [li darrningar (tremor) i armar och ben;
  • hjärtklappning;
  • barn kan bli extra aktiva när de använder Airomir.

OBS: Om problemen (efter inhalation) kommer tillbaka inom mindre än 3 timmar, ska du inte själv ändra dosen, detta gör du endast i samråd med din läkare.

Vill du använda Airomir under graviditet eller amning, diskutera alltid detta med din läkare först.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen