Meny

Aknemycin Plus

Aknemycin är en medicin som bekämpar akne. Lotionen är ämnad för utvärtes bruk och har två aktiva beståndsdelar: Erytromycin; ett antibiotika som dödar bakterier på huden och bekämpar underhudsinfektioner; Tretinoin (Vitamin A-syra), ett läkande ämne som stimulerar skapandet av nya hudceller. Kombinationen av dessa mediciner gör så att aknen tas itu med ordentligt och återställer huden.

Vad är Aknemycin Plus?

Aknemycin är en medicin som bekämpar akne. Lotionen är ämnad för utvärtes bruk och har två aktiva beståndsdelar:

  • Erytromycin; ett antibiotika som dödar bakterier på huden och bekämpar underhudsinfektioner;
  • Tretinoin (Vitamin A-syra), ett läkande ämne som stimulerar skapandet av nya hudceller.

Kombinationen av dessa mediciner gör så att aknen tas itu med ordentligt och återställer huden.

Vad används medicinen för?

Aknemycin Plus ordineras vid måttfulla, hårdbitna eller svåra former av akne där huden är vanprydd med finnar, pormaskar, igentäppta porer och underhudsinfektioner. Ofta handlar det även om fet hy. Akne är vanligt under puberteten, men kan även förekomma på huvudet under andra åldrar.

Hur använder du Aknemycin Plus?

Gnid in lotionen på rengjord, torr hud. Flakongen har ett särskilt doseringssystem som doserar ut vätskan i små portioner. Öppna flakongen och tryck på dess korks baksida tills ett klick hörs. Därefter kan lotionen appliceras på huden med påstrykaren. Undvik att få produkten i ögat. Skölj ögat noga med vatten om så ändå skulle ske. Använd inte lotionen på öppna sår, eksem eller bränd hud.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den rekommenderade doseringen:

  • Vuxna: gnid in på den angripna huden en till två gånger om dan.

Läkaren avgör hur länge detta läkemedel behöver tas. Oftast varar en kur med denna lotion mellan 9 till 12 veckor. Det kan dröja något innan Aknemycin Plus effekt märks av. Ibland kan besvären förvärras under inledningsstadiet. Fortsätt ändå använda lotionen: efter några veckor är huden återställd. Barn på under 18 år kan endast ta detta läkemedel ifall läkare ordinerat detta.

Biverkningar

Aknemycin Plus kan bland andra orsaka följande biverkningar:

  • Hudirritation (brännande känsla, klåda, rodnader) på den hud lotionen gnidits in på;
  • Tillfälligt förvärrad akne;
  • Att huden blir överkänslig mot uv-ljus: undvik direkt solsken och solariesola måttligt.

I bipacksedeln finns en fullständig förteckning av möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Denna aknemedicin är inte lämpad för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot erytromycin, tretinoin eller annan beståndsdel;
  • Lider av hudcancer eller annan svår hudåkomma.

Aknemycin Plus kan hamna i växelverkan med andra mediciner. Ange därför alltid för läkaren vilka andra mediciner du tar. I förpackningens bipacksedel finns en komplett översikt av kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning/bilkörning/alkohol

Ta inte detta läkemedel om du är eller vill bli gravid, eller om du ammar. Detta läkemedel har inga anmärkningar gällande trafiksäkerhet eller alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen