Meny

Amias

Amias är en angiotensinreceptorblockerare: denna medicin sänker ditt blodtryck. Amias innehåller det verksamma ämnet kandesartan cilexetil.

Vad är Amias?

Amias är en angiotensinreceptorblockerare: denna medicin sänker ditt blodtryck. Amias innehåller det verksamma ämnet kandesartan cilexetil.

Vad används Amias för?

Amias föreskrivs av läkare vid ett för högt blodtryck (hypertension) och vid hjärtsvikt.

Hur använder man Amias?

Inta tabletten vid en fast tidpunkt. Om du i början av behandlingen har mycket besvär av yrsel, är det bättre att inta Amias på kvällen.

Dosering

Amias finns att fås i tabletter på 2,4,8,16 och 32 mg. En läkare avgör vilken styrka som är lämplig för dig. Den brukliga doseringen är en tablett per dygn, om inte en läkare föreskriver annorlunda. Om du har glömt att inta en dos, kan du inta denna senast 16 timmar efteråt. Efter denna tidpunkt är det bättre att hoppa över den bortglömda dosen (se bipacksedel). Kontakta läkare vid överdosering.

Biverkningar

Följande biverkningar förekommer sällan vid användning av Amias:

 • yrsel (framförallt i början, förorsakad av ett sänkt blodtryck)
 • för hög kaliumhalt i blodet
 • huvudvärk
 • rubbad njurfunktion
 • influensaliknande besvär (hosta, rinnande näsa, halsont, svettning)

En översikt över (övriga) biverkningar finner du i bipacksedeln. Överlägg med en läkare om du har besvär av allvarliga biverkningar, eller om en biverkan uppträder som inte står omnämnd i bipacksedeln.

När ska du inte använda Amias (kontraindikationer)

Använd inte Amias om du reagerar allergiskt mot det verksamma ämnet kandesartan cilexetil eller ett av de använda hjälpämnena. Användning av Amias avråds i följande fall:

 • avvikande blodbild vad gäller kalium och/eller kalcium
 • patienter med en förträngning eller tillslutning av gallvägarna
 • patienter med en leveråkomma eller minskad njurfunktion

Överlägg i dessa fall alltid med en läkare om användningen av Amias.

Graviditet/amning

Amias kan utgöra en hälsorisk för en (ofödd) baby. Använd inte Amias om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar, om inte en läkare avgör annorlunda.

Växelverkan med andra mediciner

Amias påverkar (eller kan påverkas genom) inverkan av bl.a. följande mediciner:

 • diuretika (urindrivande tabletter)
 • litium
 • kaliumsalt
 • annan blodtryckssänkande medicinering
 • inflammationshämmande värktabletter

Överlägg med en läkare eller apotekare om du använder ett av dessa medel eller andra mediciner.

Bilkörning

Amias sänker ditt blodtryck, varför du i början kan få besvär av yrsel. För det mesta upphör detta så snart som din kropp har vant sig vid det lägre blodtrycket. Du kan då som vanligt köra bil igen.

Alkohol

Alkohol förstärker den verkan som Amias har på blodkärlen. Härigenom kan yrsel uppstå eller öka. Minska konsumtionen av alkohol eller sluta dricka för att förekomma detta.

Tillbaka till toppen