Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Amitriptylin

Amitriptylin är en såkallad 'återupptagshämmare'; ett läkemedel som förhindrar återupptaget av signalsubstanser - ämnen som skickar signaler mellan hjärnceller. Då signalsubstanser fortfarande återanvänds av hjärncellerna (återupptag) kan det ibland bli brist på dessa budbärare. Detta medför att signalöverföringen mellan hjärnceller går trögare, vilket kan orsaka besvär som nervsmärta, migrän eller depression. Amitriptylin upphäver signalsubstansbristen och mildrar därmed symptomen.

Vad är Amitriptylin?

Amitriptylin är en såkallad 'återupptagshämmare'; ett läkemedel som förhindrar återupptaget av signalsubstanser - ämnen som skickar signaler mellan hjärnceller. Då signalsubstanser fortfarande återanvänds av hjärncellerna (återupptag) kan det ibland bli brist på dessa budbärare. Detta medför att signalöverföringen mellan hjärnceller går trögare, vilket kan orsaka besvär som nervsmärta, migrän eller depression. Amitriptylin upphäver signalsubstansbristen och mildrar därmed symptomen.

Vad används det mot?

Amitriptylin (med det verksamma ämnet amitriptylin) ordineras av läkare vid nervsmärta, migrän och spänningshuvudvärk, men kan även användas för att lindra andra besvär - exempelvis depression, posttraumatiskt stressyndrom eller muskelvärk.

Hur ska Amitriptylin tas?

Amitriptylintabletter kan tas med lite vätska. Får du lätt magproblem är det bäst att ta denna medicin under måltid för att undvika buksmärtor. Har du glömt att ta Amitriptylin kan du ändå göra det, förutom när det snart är dags för nästa dosering. Fördubbla aldrig Amitriptylindoseringen för att komma ikapp med överhoppade doseringar.

Dosering

Amitriptylin är tillgängligt i förpackningar med 28 tabletter på 25 mg. Läkaren avgör, baserat på dina besvär, vilken dosering som behövs. Vid vissa besvär kan detta läkemedel behövas tas under en längre tid. Läkaren kommer underrätta dej om hur länge du behöver ta Amitriptylin. Håll dej alltid till den ordinerade doseringen.

Biverkningar

Även om så inte är fallet för alla kan biverkningar uppstå vid bruk av Amitriptylin. Kända biverkningar för detta läkemedel är bland andra:

  • Sömnighet, slöhet, yrsel
  • Muntorrhet
  • Viktökning

De flesta biverkningarna försvinner efter ett par veckor, efterhand som din kropp vänjer sej vid medicinen. I bipacksedeln finner du en fullständig lista över eventuella kontraindikationer, varningar och andra biverkningar.

Graviditet/alkohol/körduglighet

Använd endast Amitriptylin under graviditet om läkare ordinerat detta. Rådfråga läkare om bruk av detta läkemedel om du ammar. Amitriptylin kan påverka din reaktionsförmåga, särskilt under första veckan som du använder medlet. Bege dej inte ut i trafik om du får besvär med yrsel eller slöhet. Alkohol kan förstärka yrsel eller andra biverkningar. Undvik eller begränsa därför intag av alkoholhaltiga drycker.

Patientinformation
Tillbaka till toppen