Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Amlodipin

Amlodipin är en s.k. kalciumblockerare: denna medicin gör så att blodkärlen blir öppnare, hjärtat behöver mindre syre och blodtrycket sänks. Du kan köpa Amlodipin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att beställa det i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig hos en legitimerad EU-läkare.

Vad är Amlodipin?

Amlodipin är en s.k. kalciumblockerare: denna medicin gör så att blodkärlen blir öppnare, hjärtat behöver mindre syre och blodtrycket sänks. Du kan köpa Amlodipin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att beställa det i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig hos en legitimerad EU-läkare.

Vad används Amlodipin för?

Amlodipin föreskrivs vid högt blodtryck, kärlkramp (angina pectoris) och Raynauds sjukdom.

Användning och dosering

Amlodipin ska intas på en fast tidpunkt. Det är bäst att inta tabletten på kvällen om du har mycket besvär av yrsel. Amlodipin kan fås i tabletter på 5 och 10 mg. En läkare vet vilken styrka du ska använda. Den brukliga doseringen är 1 tablett en gång om dagen. Följ alltid en läkares råd. Om du har glömt att inta en dos, kan du inta denna senast 16 timmar efteråt. Ta aldrig två tabletter Amlodipin på en gång för att kompensera den glömda dosen. Vid överdosering kan ett farligt lågt blodtryck uppträda. Kontakta alltid en läkare vid överdosering.

Biverkningar

Vid Amlodipin omnämns följande biverkningar:

 • yrsel, sömnighet, huvudvärk
 • hjärtklappning, snabb rodnad
 • mag- och tarmbesvär
 • ödem
 • trötthet

Rådfråga bipacksedeln för översikt över andra nämnda biverkningar. Överlägg med en läkare om du får besvär av allvarliga biverkningar, eller om du får besvär som inte nämns som biverkan.

När ska du inte använda Amlodipin (kontraindikationer)

Amlodipin ska inte användas ifall du är allergisk mot det verksamma ämnet amlodipin eller ett av hjälpämnena. Vidare ska Amlodipin inte användas vid:

 • ett mycket lågt blodtryck
 • förträngning av aorta-hjärtklaffen
 • kardiogen chock
 • hjärtsvikt efter en hjärtattack

Överlägg med en läkare om användningen av Amlodipin om du lider av (en av) dessa eller andra åkommor. En uppräkning av övriga kontraindikationer finner du i bipacksedeln.

Graviditet/amning

Det finns få uppgifter om effekten av Amlodipin på ett foster eller spädbarn. Överlägg med en läkare om användningen av Amlodipin om du är gravid, vill bli gravid eller ammar.

Växelverkan med andra mediciner

En växelverkan kan uppträda mellan Amlodipin och (bl.a.) följande mediciner (se bipacksedeln för en fullständig lista):

 • annan blodtryckssänkande medicinering
 • vissa mediciner mot hiv
 • Telaprevir (hepatit C)
 • alfablockerare

Informera en läkare eller apotekare om du använder ett av dessa medel eller annan medicinering.

Bilkörning

Då Amlodipin verkar blodtryckssänkande, kan du känna dig yr i början av behandlingen. För det mesta upphör dessa besvär när du har använt tabletterna ett tag. Du kan då som vanligt delta i trafiken igen.

Amlodipin och alkohol

Alkohol gör att blodkärlen vidgas. Amlodipin fungerar på samma sätt. Härigenom kan yrsel uppträda eller förstärkas. Var därför försiktig med alkoholhaltiga drycker.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen