Meny

Angeliq (Angemin)

Angeliq (Angemin) är en medicin mot övergångsbesvär. Detta läkemedel innehåller två kvinnliga könshormoner: estradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett progesteronhormon). Angeliq (Angemin) är avsett för kvinnor som under minst ett år inte har haft någon naturlig menstruation, men som fortfarande har sin livmoder i behåll. Denna medicin kan uteslutande fås på recept.

Vad är Angeliq (Angemin)?

Angeliq (Angemin) är en medicin mot övergångsbesvär. Detta läkemedel innehåller två kvinnliga könshormoner: estradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett progesteronhormon). Angeliq (Angemin) är avsett för kvinnor som under minst ett år inte har haft någon naturlig menstruation, men som fortfarande har sin livmoder i behåll. Denna medicin kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Under övergångsåldern producerar äggstockarna mindre hormoner. Under denna period får många kvinnor besvär av en sjunkande östrogenhalt i kroppen. Även efter övergångsålder, när menstruationen har upphört helt (klimakteriet), kan den förändrade hormonspegeln ge påfrestande besvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattliga svettningar;
 • Torra slemhinnor (ögon, vagina, mun;
 • Humörsvängningar eller depression;
 • Svårt att somna eller att sova vidare;
 • Minskad libido (ha mindre lust till könsumgänge);
 • Benskörhet.

Läkare föreskriver Angeliq (Angemin) som Hormone Replacement Therapy (HRT), en behandling där underskottet av hormoner kompletteras med ett hormonpreparat. Angeliq (Angemin) svarar för att hormonspegeln åter kommer i balans varigenom besvären avtar eller kan förhindras.

Hur använder du Angeliq (Angemin)?

Tabletterna Angeliq (Angemin) är förpackade i kartor med kalender. Inta tabletten vid en fast tidpunkt med lite vatten. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. När kartan är tom kan du fortsätta direkt med en ny karta. Använd inte denna medicin längre än 2 år utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Angeliq (Angemin) som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

En HRT-behandling kan ge biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Besvär som du eventuellt kan uppleva vid användningen av Angeliq (Angemin) är bl.a.:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Häftiga blödningar;
 • Vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Humörsvängningar.

De flesta besvären upphör vid fortsatt användning. Rådfråga läkaren om du har fortsatt obehag av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln står mer information om biverkningarna. Här läser du också mer om den lätt ökade risken för allvarliga biverkningar såsom cancer och trombos, som en HRT-behandling kan föra med sig.

När får du inte använda detta läkemedel?

Angeliq (Angemin) är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för estradiol, drospirenon eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av eller har lidit av trombos, en leveråkomma, bröstcancer eller andra former av cancer som reagerar på östrogen;
 • Lider av en allvarlig njuråkomma, blodsjukdom eller har besvär av vaginala blödningar eller en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan.

Överlägg med läkaren om du får använda Angeliq (Angemin) om du lider av en annan åkomma eller om du använder mediciner. I bipacksedeln finner du mer information om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Angeliq (Angemin) föreskrivs för det mesta kvinnor som inte längre befinner sig i den fruktsamma åldern. Gäller detta inte för dig, använd då inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda. Obs.: Angeliq (Angemin) är inte något p-piller! Vid denna medicin gäller inte några varningar vad beträffar bilkörning och alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen