Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Antabus

Antabus hjälper till med att få alkoholberoende i schack. Det aktiva ämnet disulfiram reagerar starkt mot alkohol och gör så att biverkningar uppstår om man intar alkohol. Antabus försvårar på så vis alkoholdrickandet. Om du vill göra en förfrågan på Antabus, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Antabus?

Antabus hjälper till med att få alkoholberoende i schack. Det aktiva ämnet disulfiram reagerar starkt mot alkohol och gör så att biverkningar uppstår om man intar alkohol. Antabus försvårar på så vis alkoholdrickandet.

Om du vill göra en förfrågan på Antabus, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Alkoholism kan utgöra ett allvarligt hot mot hälsan. Särskilt levern blir mycket lidande av för mycket alkohol. Därutöver ökar alkoholmissbruk risken för sjukdomar såsom cancer och diabetes. Antabus kan hjälpa en att avstå från starkdrycker. Denna medicin gör så man drabbas av besvärande biverkningar om man dricker alkohol under tiden man tar den. Inom några få minuter efter alkoholintag uppstår besvär såsom andnöd, huvudvärk, illamående, kräkning, hjärtklappning och ansiktsrodnad. Besvären kan vara flera timmar. Detta gör att man hellre avstår från alkohol.

Hur tas Antabus?

Svälj tabletten hel med tillräckligt med vatten. Tabletten kan även upplösas i lite saft eller vatten. Vanligen börjar man med en hög dosering under flera dar, varefter man övergår till en underhållsdosering som man förslagsvis tar dagligen eller veckovis. Då reagerar Antabus starkt även på en mindre mängd alkohol.

Dosering

Antabus finns tillgängligt på internet. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Inledningsdosering: 800 mg om dan under 2 till 3 dar.
  • Underhållsdosering: 100 till 200 mg om dan eller 400 till 800 mg två gånger i veckan.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Utöver de biverkningar som hänger samman med alkohol kan ibland andra biverkningar uppstå. Det handlar bland annat om:

  • Sömnighet eller utmattning (oftast tillfällig);
  • Bukbesvär (vitlöks- eller metallsmak i munnen);
  • Hudutslag eller akne.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns vidare information om biverkningar.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Antabus lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot disulfiram eller annat hjälpämne;
  • Hjärtsvikt;
  • Mental personlighetsstörning;
  • Svår hjärnskada eller leversjukdom;
  • Akut alkoholförgiftning.

Den som lider av sänkt leverfunktion eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om ifall den kan ta Antabus. Antabus har växelverkan med ett antal mediciner. Ange därför alltid för läkaren vilka övriga mediciner som tas. I bipacksedeln finns vidare information i dessa ämnen.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Ta Antabus under graviditet endast om läkare ordinerat det. Ta inte denna medicin under amning. Biverkningar såsom sömnighet eller utmattning kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken. Kombinera inte Antabus och alkohol: det räcker med en mindre mängd för att drabbas av besvärande biverkningar. Stort alkoholintag i kombination med Antabus kan orsaka svåra – rentav dödsfarliga – biverkningar.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen