Meny

Anugesic-HC

Anugesic-HC är ett läkemedel som används mot hemorrojder och andra åkommor i eller runt anus. Varan består av två huvuddelar: hydrokortison, som har antiinflammatorisk verkan, och pramokain - ett ämne som lokalbedövar huden. Dessutom innehåller Anugesic-HC andra ingredienser som är sammandragande och beskyddande. Anugesic-HC mildrar besvär som klåda och smärta och påskyndar läkeprocessen.

Vad är Anugesic-HC?

Anugesic-HC är ett läkemedel som används mot hemorrojder och andra åkommor i eller runt anus. Varan består av två huvuddelar: hydrokortison, som har antiinflammatorisk verkan, och pramokain - ett ämne som lokalbedövar huden. Dessutom innehåller Anugesic-HC andra ingredienser som är sammandragande och beskyddande. Anugesic-HC mildrar besvär som klåda och smärta och påskyndar läkeprocessen.

Vad tas det mot?

Anugesic-HC är till för behandling av hemorrojder eller andra anusbesvär, exempelvis sprickor eller revor. Hemorrojder är vanliga. De uppstår när när svällkropparna bakom slutmuskeln (anus) svullnad, exempelvis när man pressat ut avföringen för hårt, eller som följd av graviditet eller förlossning. Ibland hänger en hemorrojd utanför. Det handlar då om utvärtes hemorrojder. Hemorrojder är ofarliga och försvinner oftast av sig självt. Anugesic-HC hjälper hemorrojderna att skrumpna fortare, och är smärt- och klådstillande.

Hur använda Anugesic-HC?

Anugesic-HC finns tillgängligt som kräm. Anugesic-HC-krämen tillförs som ett tunt lager på anus drabbade områden. För djupare sittande hemorrojder kan du applicera krämen med hjälp av den bifogade spateln. Du kan läsa allt om hur denna används i bipacksedeln. Anugesic-HC ska inte användas oavbrutet längre än en vecka. Avvik inte från ordinerad dosering.

Dosering

Ordinerar läkare inte annat gäller följande dosering:

  • Anugesic-HC-kräm: Tillförsel på och runt hemorrojderna två gånger dagligen och efter varje avföringstillfälle.

Rådfråga läkare om ingen förbättring ägt rum efter sju dar. Anugesic-HC är olämpligt för barn.

Biverkningar

Anugesic-HC används oftast utan problem, men ibland kan biverkningar uppstå. Detta läkemedels kända biverkningar är bland andra:

  • Hudutslag på grund av överkänslighet mot en av beståndsdelarna.

I bipacksedeln kan du läsa om andra biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/trafiklämplighet/alkohol

Använd Anugesic-HC om du är gravid eller ammar endast i samråd med läkare. Anugesic-HC påverkar inte reaktionsförmågan. Du kan lugnt bege dej ut i trafiken och kan äta och dricka allt.

Patientinformation
Tillbaka till toppen