Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Arcoxia

Arcoxia är ett icke-steorit antiinflammatoriskt läkemedel. Dess aktiva ämne etoricoxib är en selektiv COX-2-hämmare: mediciner som lindrar rodnad, svullnad och smärta och även sänker feber. Denna medicin kan endast fås mot recept.

Vad är Arcoxia?


Arcoxia är ett icke-steorit antiinflammatoriskt läkemedel. Dess aktiva ämne etoricoxib är en selektiv COX-2-hämmare: mediciner som lindrar rodnad, svullnad och smärta och även sänker feber. Denna medicin kan endast fås mot recept.

Vad används medicinen för?


Läkare ordinerar Arcoxia vid reumatiska besvär, såsom:

 • Reumatoid artrit (inflammation av bland annat handlov, knäled, handled eller vrist);
 • Artros (slitna leder);
 • Pelvospondylit (inflammation av sakroiliakaleder och mellankotskivor);
 • Gikt (plötslig ledinflammation, ofta i stortån).


Arcoxia lindrar besvär som stelhet, smärta, rodnad och svullnad.
Ibland ordineras Arcoxia även vid svår mensvärk eller efter ett odontologiskt ingrepp.

Hur använder du Arcoxia?


Arcoxia bör inte tas långvarigt. Läkaren avgör hur länge detta läkemedel behöver tas. Svälj tabletten otuggad med lite vätska. Ta Arcoxia efter måltid för att minska risken för magbesvär. Tabletterna måste tas utan föda.

Dosering


Doseringen beror på besväret medicinen tas mot. De allmänna riktlinjerna för Arcoxia är följande:

 • Vuxna och barn på över 16 år: 30 till 120 mg en gång om dan.


Läkaren avgör vilken dosering som behövs. Avvik inte från denna. Arcoxia ska inte tas av barn på under 16 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Arcoxia kan precis som andra läkemedel medföra biverkningar, bland andra följande:

 • Magknip, brännande magsaft och/andra bukbesvär;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Hjärtklappning eller andra hjärtstörningar;
 • Sömnighet, trötthet eller svaghetskänsla;
 • Ödem (att vätska stanna kvar och ger svullna anklar eller vrister);
 • Höjt blodtryck.


Rådfråga läkaren vid svåra besvär av dessa eller andra biverkningar. Läs vidare information om möjliga biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?


Läkemedlet Arcoxia är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot etoricoxib, andra inflammationshämmande smärtlindrare eller något förekommande hjälpämne;
 • Lider av sår eller blödning i mage eller tarm;
 • Lider av svår lever- eller njursjukdom;
 • Lider av Crohns sjukdom eller annan tarminflammation;
 • Har eller har haft hjärtproblem;
 • Lider av icke medicinerat högt blodtryck.


Rådfråga läkare om intag av denna medicin ifall du lider av andra hälsoproblem eller tar mediciner. Vissa läkemedel har växelverkan med Arcoxia. Mer information om detta ämne finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning/ bilkörning / alkohol


Ta inte Arcoxia ifall du är eller vill bli gravid, eller om du ammar.

Detta läkemedel kan medföra yrsel eller sömnighet. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av detta.

Alkohol kan förvärra eller locka fram biverkningar för detta läkemedel, exempelvis magproblem eller yrsel. Undvik eller minska starkdrycksintag under den tid du tar denna medicin.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen