Meny

Arlevert

Arlevert är en medicin som innehåller ett par verksamma ämnen. Dessa ämnen, cinnarizin och dimenhydrinat (också känd som difenhydramin) tillhör båda medicingruppen av antihistaminer. Du kan köpa Arlevert på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Arlevert?

Arlevert är en medicin som innehåller ett par verksamma ämnen. Dessa ämnen, cinnarizin och dimenhydrinat (också känd som difenhydramin) tillhör båda medicingruppen av antihistaminer. Du kan köpa Arlevert på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad använder du denna medicin för?

Arlevert föreskrivs om symptom inträffar av vertigo (yrsel), det är bl.a. yrsel, en vimmelkantig känsla och illamående. Symptom av yrsel uppstår genom problem med balansorganet som befinner sig i innerörat. Genom effekten av Arlevert blockeras signalerna från balansorganet till hjärnans 'illamåendecentrum' och lindras symptomen.

Hur används Arlevert?

Använd alltid Arlevert på inrådan av läkare eller apotekare; läs bipacksedeln före användning. Arlevert ska intas under eller efter en måltid med lite vatten. Arlevert tabletter kan innehålla antingen 20mg eller 40mg verksamma beståndsdelar. En läkare ska avgöra vilken dosering som är bäst för dig. Läkare råder att inte använda Arlevert längre än 4 veckor i sträck. Har du efter denna period fortfarande besvär av yrsel-relaterade besvär, rådfråga då en läkare.

Biverkningar och växelverkan

En av de mest förekommande biverkningarna av Arlevert är sömnighet. För det mesta upphör emellertid detta. Om du har besvär av sömnighet kan din koncentrationsförmåga och uppmärksamhet vara mindre; det är därför inte så klokt att köra bil eller ett tungt maskineri. Andra eventuella biverkningar är huvudvärk, magbesvär, diarré och en torr mun. Förutom nämnda biverkningar kan också växelverkan uppträda vid användning i kombination med andra läkemedel. Tala därför alltid om för en läkare vilka andra mediciner du använder, framförallt då antidepressiva, mediciner mot ett förhöjt blodtryck och antiarytmika (för behandling av hjärtrytmrubbningar). Om du under användningen av Arlevert behöver en annan medicin, rådfråga då också en läkare. Ifall oväntade, allvarliga biverkningar uppträder, stoppa då omedelbart med användningen av denna medicin och rådfråga en läkare.

Använd inte Arlevert om du:

  • Är yngre än 18 år;
  • Är gravid eller ammar (medicinen kan komma i bröstmjölken och eventuellt ha ett skadligt inflytande på din baby);
  • Är överkänslig för en eller flera beståndsdelar i tabletterna;
  • Lider av ett av följande tillstånd: epilepsi, alkoholmissbruk, ett förhöjt tryck i ögonen eller i hjärnan, hjärt- och kärlsjukdomar, prostataproblem, lever- och njursvikt.
Tillbaka till toppen