Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Arthrotec

Arthrotec är både smärtstillare och magskyddare i ett. Det aktiva ämnet diklofenak är en inflammationshämmande smärtstillare som lindrar smärtan och hämmar inflammationsreaktioner såsom svullnad, hudrodnad och feber. Det aktiva ämnet misoprostol skyddar magen från diklofenaks biverkningar, såsom magblödning och magsår.

Vad är Arthrotec?

Arthrotec är både smärtstillare och magskyddare i ett. Det aktiva ämnet diklofenak är en inflammationshämmande smärtstillare som lindrar smärtan och hämmar inflammationsreaktioner såsom svullnad, hudrodnad och feber. Det aktiva ämnet misoprostol skyddar magen från diklofenaks biverkningar, såsom magblödning och magsår.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Arthrotec vid reumatiska besvär, såsom:

 • Reumatoid artrit (ledgångsreumatism);
 • Artros (ledförslitning);
 • Ankyloserande spondylit (inflammation i undre ryggens leder och i bäckenet).

Arthrotec lindrar besvär såsom smärta och svullna, rodnade och varma leder. Då Arthrotec även skyddar magen tas detta läkemedel ofta av patienter som lätt drabbas av magbesvär eller löper hög risk för magsår eller -blödningar.

Hur använder man Arthrotec?

Svälj Arthrotectabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Medicinens smärtlindring börjar efter runt en timma och varar mellan åtta till tolv timmar. Det kan dröja flera dar innan besvär såsom svullnad och rodnad avtar. Ta helst Arthrotec under eller efter måltid, vilket minskar risken för biverkningar.

Dosering

Läkaren avgör vilken styrka som passar besvären bäst. De gängse doseringsråden är:

 • Vuxna: 1 tablett av ordinerad styrka två till tre gånger dagligen.

Arthrotec är olämpligt för barn. Avvik inte från ordinerad dosering och läs igenom medicinens bipacksedel i förväg.

Biverkningar

Den som tar Arthrotec kan drabbas av biverkningar, såsom:

 • Bukbesvär såsom diarré, fisighet, magknip, illamående eller förstoppning;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Sömnbrist;
 • Hudutslag, ibland med klåda.

Rådfråga läkare vid svåra eller långvariga biverkningar. Gör detsamma vid biverkningar som inte omnämns i bipacksedeln.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Arthrotec är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot diklofenak, misoprostol eller annat förekommande hjälpämne;
 • Tarmblödning eller hjärnblödning;
 • Magsår eller -perforering ;
 • Nyligen genomförd eller stundande kransartärbypassoperation;
 • Svår njur- eller leverstörning;
 • Blodomloppsproblem.

Rådfråga läkare om detta läkemedel kan tas ifall du lider av andra hälsoproblem. Arthrotec har växelverkan med flera andra mediciner. Läkare känner till vilka läkemedel det rör sig om. Ange vid beställning vilka medicineringar du undergår.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Denna medicin ska inte tas under graviditet eller amning. Då kan läkare ordinera en annan medicin. Arthrotec kan ibland orsaka yrsel eller trötthet. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förstärka denna medicins biverkningar. Drick sparsamt med starkdryck.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen