Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Asacol

Asacol innehåller mesalazin. Det här läkemedlet hjälper vid (kroniska) inflammationer i tarmväggen till följd av en tarmsjukdom. Därigenom minskar besvär som magont och diarré. Tabletterna finns tillgängliga i olika styrkor.

Asacol innehåller mesalazin. Det här läkemedlet hjälper vid (kroniska) inflammationer i tarmväggen till följd av en tarmsjukdom. Därigenom minskar besvär som magont och diarré. Tabletterna finns tillgängliga i olika styrkor.

Vad är Asacol?

Asacol innehåller det verksamma ämnet mesalazin. Det här läkemedlet hämmar (kroniska) inflammationer i tarmväggen. Därigenom minskar de besvär som tillhör en tarminflammation. Läkemedlet hjälper även till att förebygga nya tarminflammationer.

När används Asacol?

Läkarna skriver ut Asacol vid tarmsjukdomen Colitis ulcerosa och Crohns sjukdom. Vid de här sjukdomarna är (en del av) tarmarna kroniskt inflammerade. Detta medför bland annat följande besvär:

 • Diarré, ofta med slem och blod vid avföringen;

 • Trötthet;

 • Magont;

 • Feber;

 • Minskad matlust;

 • Allmän sjukdomskänsla.

Colitis Ulcerosa och Crohns sjukdom har ett växlande förlopp. Ibland är besvären milda ett tag eller till och med borta. Dessa ‘remissioner’ växlas med perioder där besvären kommer tillbaka i all sin intensitet.

Asacol används vid inflammationer i sista delen av tjocktarmen. Tabletten är försedd med ett speciellt överdrag. Därigenom friges det verksamma ämnet först på det inflammerade stället. Läkemedlet hämmar inflammationen i tarmväggen. På så sätt minskar besvär som diarré och magont. Vid långvarig användning av Asacol hjälper läkemedlet även att förebygga nya inflammationer.

Hur används Asacol?

Använd alltid den här medicinen enligt anvisningarna från en läkare. Läs alltid bipacksedeln innan användning. De allmänna riktlinjerna för användning av Asacol är:

 • Svälj hela tabletten. Tugga inte sönder tabletten, det speciella överdraget får inte gå sönder.

 • Ta medicinen efter maten. Det hjälper att förebygga biverkningar i mag-tarmkanalen.

 • Har du glömt att ta medicinen? Ta då tabletten ändå, förutom om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig en dubbel dos piller för att ta igen den missade dosen.

Mer information om användning av Asacol hittar du i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Asacol finns att tillgå i tabletter på 400 mg och 800 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska ha och hur ofta du ska ta den här medicinen dagligen. De allmänna riktlinjerna för användning av Asacol är:

Vid Colitis ulcerosa:

 • Vuxna: I akut fas: 2400 till maximalt 4800 mg per dag, fördelade på 3 till 4 doser. För att undvika nya inflammationsföreteelser: 800 till maximalt 2400 mg per dag, fördelade på 3 doser.

Vid Crohns sjukdom:

 • Vuxna: I akut fas: maximalt 4800 mg per dag, fördelade på 3 till 4 doser. Underhållsbehandling: maximalt 2400 mg per dag, fördelade på 3 doser.

För barn skriver läkaren ut en anpassad dosering. Läs bipacksedeln innan användning.

Vilka är biverkningarna av Asacol?

Om du behandlas med Asacol kan du få besvär av biverkningar. Det rör sig bland annat om följande besvär:

 • Huvudvärk;

 • Yrsel;

 • Smärtsam känsla eller ingen känsla i händer eller fötter, eller att man upplever en kittlande eller en stickande känsla utan anledning;

 • Mag-tarmbesvär såsom illamående, rapningar, sura uppstötningar, en känsla av att övre delen av magen är full, kräkningar, diarré;

 • Ont i lederna;

 • Hudutslag.

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över eventuella biverkningar. Rådgör med en läkare om du får besvär av biverkningar.

När får du inte använda Asacol?

Det här läkemedlet är inte lämpat för alla. Använd inte Asacol om du till exempel är:

 • Överkänslig mot mezalasin eller mot ett av hjälpämnena i tabletten (se bipacksedeln);

 • Överkänslig mot läkemedel som innehåller salicylat (till exempel acetylsalicylzsyra);

 • Har en allvarlig lever- eller njursjukdom;

 • Har svullnader i magen och tolvfingertarmen;

 • Har en ökad blödningstendens.

I vissa fall måste du vara extra försiktig med det här läkemedlet. Till exempel om du:

 • Har astma på grund av överkänslighetsreaktioner;

 • Har en minskad njurfunktion;

 • Är överkänslig mot sulfasalazin.

I bibacksedeln finns fler varningar om användningen av Asacol. Kontakta direkt en läkare om dessa varningar gäller dig.

Kan Asacol användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel påverkar varandras verkan. Det kan till exempel hända om du använder Asacol samtidigt med:

 • Medel som minskar surhetsgraden i mag-tarmkanalen, till exempel laxermedlet laktulos;

 • Vissa blodförtunnande medel;

 • Vissa mediciner mot gikt och reumatism;

 • Vissa mediciner mot högt blodtryck;

 • Vissa mediciner mot tuberkulos;

 • Vissa läkemedel som undertrycker försvarsmekanismen.

En fullständig översikt över mediciner som har en växelverkan med Asacol hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du använder en av de här läkemedlen. Läkaren vet om du kan kombinera medicinen med Asacol.

Var kan jag köpa Asacol?

Asacol tabletter finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Asacol utan recept?

Du kan inte beställa Asacol utan recept. En läkare kan skriva ut Asacol efter en (online) konsultation.

Källor

Kollegium för bedömning av läkemedel. (juli 2020). Asacol 400 tabletter, magsaftresistenta tabletter 400 mg (Patientbipacksedel). Databas för läkemedelsinformation. Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,11737

Crohns sjukdom och Colitis ulcerosa. (Den 24 september 2020). Vad är colitis ulcerosa? Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.crohn-colitis.nl/over-crohn-colitis/wat-is-colitis-ulcerosa/

Nederländska föreningen för farmaci. (Den 3 december 2019). Mesalazin. Apotheek.nl. Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/mesalazine?product=asacol

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Mesalazin. FK Online. Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mesalazine

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen