Meny

Asmanex Twisthaler

Asmanex Twisthaler är en inhaleringsmedicin, en medicin sim ska andas in. Inhaleringspulvret i Asmanex Twisthaler innehåller det verksamma ämnet mometason: binjurebarkhormon (kortikosteroid). Denna medicin verkar inflammationshämmande. Därigenom minskar svullnader och irritationer i bronkiterna och uppstår ett astmaanfall mindre snabbt.

Asmanex Twisthaler är en inhaleringsmedicin. Det verksamma ämnet mometason tillhör binjurebarkhormonerna (kortikosteroider). Detta läkemedel undertrycker inflammationsreaktionerna i luftrören. Därigenom hjälper medlet att förebygga akuta inandningsbesvär vid astma.

Vad är Asmanex Twisthaler?

Asmanex Twisthaler är en inhaleringsmedicin, en medicin sim ska andas in. Inhaleringspulvret i Asmanex Twisthaler innehåller det verksamma ämnet mometason: binjurebarkhormon (kortikosteroid). Denna medicin verkar inflammationshämmande. Därigenom minskar svullnader och irritationer i bronkiterna och uppstår ett astmaanfall mindre snabbt.

När används Asmanex Twisthaler?

Läkarna skriver ut Asmanex Twisthaler mot astma. Denna inhaleringsmedicin är en så kallad underhållsmedicin, den verkar inte vid akuta besvär utan används preventivt för att minska antalet astmaanfall.

Astma hänger ihop med plötsliga anfall av andnöd, hosta och pipande andning. Ett sådant anfall uppstår om en astmapatient andas in ämnen som luftvägarna reagerar överkänsligt mot. Pollen, pälsen av husdjur, damm eller rök kan till exempel locka fram ett astmaanfall. Även kroppsrörelser kan locka fram ett anfall, detta kallas även ansträngningsastma.

Mometason, det verksamma ämnet i Asmanex Twisthaler, håller astman under kontroll. Vid regelbunden användning hjälper detta medel att förebygga astmaanfall.

Hur används Asmanex Twisthaler?

Använd Asmanex Twisthaler enligt läkarens föreskrifter. De allmänna riktlinjerna för användning av denna inhaleringsmedicin är:

 • Använd medicinen varje dag på samma tider, även om du inte har några besvär.
 • Det kan dröja några veckor innan effekten av medicinen är optimal. Fortsätt ändå använda inhaleringsmedicinen.
 • Använd denna inhaleringsmedicin inte som nödmedicin vid ett akut astmaanfall. Läkaren kan i stället skriva ut någon annan inhaleringsmedicin som vidgar luftvägarna (såsom salbutamol).

Asmanex Twisthaler består av en inhalator med däri inhaleringspulver som friges per dos. Inhaleringen med Asmanex Twisthaler går till så här:

 • Håll Asmanex Twisthaler upprätt och ta av skyddslocket från munstycket genom att vrida detta moturs. På så sätt friges en anpassad dos pulver.
 • Andas ut, vrid Asmanex Twisthaler till en horisontell position och sätt munstycket mellan läpparna.
 • Andas in kraftigt och håll sedan andan i minst 10 sekunder. Nu kan du ta ut inhalatorn ur munnen.
 • Torka av munstycket om det behövs. Sätt tillbaka skyddslocket på inhalatorn genom att trycka in det och samtidigt vrida medurs tills du hör ett klick. Detta är viktigt, eftersom det är bara då som ett nytt pulver friges vid öppnandet.
 • Skölj munnen efter inhaleringen och drick därefter lite vatten. På så sätt förebygger du biverkningar i munnen och svalget.
 • På dos-räknaren kan du se hur många doser Asmanex Twisthaler fortfarande innehåller.
 • Andas inte ut i Asmanex Twisthaler och täck inte lufthålen med fingrarna under inandningen.
 • Medicinen har begränsad hållbarhet. Om Asmanex Twisthaler är öppnad kan du använda innehållet 45 dagar, därefter ska du slänga Asmanex Twisthaler.

I packsedeln finns tydliga instruktioner för hur du ska använda Asmanex Twisthaler steg för steg.

Vilka doseringar finns?

Asmanex Twisthaler finns att tillgå i styrkorna 100, 200 och 400 mikrogram mometason per frigiven dos inhaleringspulver.

Läkaren bestämmer vilken sort du ska använda. De allmänna riktlinjerna för doseringen av denna medicin är:

 • Vuxna och barn från 12 år med mild till måttlig astma:
  • Startdosering: 1 inhalering (på kvällen) à 400 mikrogram eller två gånger dagligen en inhalering à 200 mikrogram. När symptomen är under kontroll kan läkaren sänka doseringen till en underhållsdosering en gång dagligen (på kvällen) 1 inhalering à 200 mikrogram.
 • Vuxna och barn från 12 år med allvarlig astma som dessutom använder något annat binjurebarkhormon (tabletter eller flytande medicin) och som ska trappa ner dessa:
  • Startdosering: två gånger dagligen 1 inhalering à 400 mikrogram. Inhalera aldrig mer än 800 mikrogram per dygn. Läkaren kan sänka denna dosering efter en tid.
 • Barn från 4 till oh med 11 år: 1 inhalering (på kvällen) à 100 mikrogram.

I bipacksedeln hittar du mer information om doseringen. Asmanex Twisthaler är inte lämpad för barn yngre än 4 år.

Vilka är biverkningarna av Asmanex Twisthaler?

Detta läkemedel kan ibland ge biverkningar, såsom:

 • Mögelinfektion i mun och svalg (torsk);
 • Halsont;
 • Huvudvärk;
 • Torr mun/hals;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Snabba hjärtslag/hjärtklappningar;
 • Högt ögontryck, glaukom;
 • Fördröjd tillväxt hos barn;
 • Nervositet, rastlöshet (framför allt hos barn).

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över alla eventuella biverkningar. Rådgör med en läkare om du får besvär av biverkningar.

När får du inte använda Asmanex Twisthaler?

Asmanex Twisthaler är inte något lämpat läkemedel för alla. Använd inhaleringsmedicinen till exempel inte om du:

 • Är överkänslig mot mometason, för andra kortikosteroider eller mot ett av hjälpämnena i pulvret (se bipacksedeln för sammansättningen).

Var extra försiktig med detta läkemedel om du:

 • Har (eller har haft) tuberkulos;
 • Har någon virusinfektion i ögat (herpes simplex) eller någon annan virusinfektion.

Rådgör med en läkare om någon av dessa varningarna gäller för dig. I bipacksedeln hittar du mer information om detta ämne.

Kan Asmanex Twisthaler användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa mediciner påverkar varandras verkan. Denna effekt kallas växelverkan. Mometason (det verksamma ämnet i Asmanex Twisthaler) har en växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Vissa antimögelmedel, såsom ketoconazol;
 • Vissa virushämmande mediciner, såsom ritonavir.

I bipacksedeln hittar du mer information om eventuella växelverkningar. Tala alltid om för läkaren vilka läkemedel du använder. Läkaren vet om eller hur du kan kombinera dessa med Asmanex Twisthaler.

Var kan jag köpa Asmanex Twisthaler?

Asmanex Twisthaler finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Asmanex Twisthaler utan recept?

Du behöver inget recept för att kunna beställa Asmanex Twisthaler.

Källor

EMC. (juli 2018). Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhaleringspulver - bipacksedel. Medicines.org.uk. https://www.medicines.org.uk/emc/product/4506/pil

Merck & Co Inc. (mars 2018). ASMANEX® TWISTHALER® (mometasone furoate inhalation powder) 110 mikrogram, 220 mikrogram Asmanex.com. https://www.asmanex.com/asmanex-twisthaler/

Merck Sharpe & Dohme GmbH. (2019, 9 april). Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dos inhaleringspulver. Medikamio. https://medikamio.com/nl-nl/geneesmiddelen/asmanex-twisthaler-400-microgramdosis-inhalatiepoeder/pil

Patientinformation
Tillbaka till toppen