Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Atacand Plus

Atacand Plus är en blodtryckssänkande medicin som består av två blodtryckssänkande ämnen: candesartan cilexetil (en angiotensin-II-receptorantagonist) och hydroklorthiazin (ett diuretikum, ofta kallad 'kisstablett'). Om du vill göra en förfrågan på Atacand Plus, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Atacand Plus?

Atacand Plus är en blodtryckssänkande medicin som består av två blodtryckssänkande ämnen: candesartan cilexetil (en angiotensin-II-receptorantagonist) och hydroklorthiazin (ett diuretikum, ofta kallad 'kisstablett').

Om du vill göra en förfrågan på Atacand Plus, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Atacand Plus vid högt blodtryck (hypertoni). Högt blodtryck är dåligt för kroppen. Högt blodtryck kan skada blodkärlen och även organen, vilket höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Atacand Plus sänker blodtrycket genom att vidga blodkärlen och genom att ge njurarna mer fukt och salt för utsöndring.

Hur tas Atacand Plus?

Ta Atacand Plus-tabletten vid en fast tidspunkt. Svälj tabletten hel med lite vätska. Det spelar ingen roll om det är med eller utan föda. Glömmer man ta Atacand Plus får man hoppa över den dan och därefter följa schemat. Dubblera aldrig en dos för att kompensera för en överhoppad.

Dosering

Atacand Plus finns tillgängligt i olika styrkor. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen:

  • Vuxna: 1 tablett av ordinerad styrka en gång om dan.

Läkaren kan med tiden justera doseringen. Atacand Plus är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Liksom andra mediciner kan Atacand Plus medföra biverkningar. Det handlar (blandannat) om följande besvär:

  • Yrsel. Denna biverkning försvinner av sig självt efter några dar eller veckor;
  • Huvudvärk;
  • Luftvägsinfektioner;
  • Förändrade blodvärden (avvikande kalium- eller natriumhalt).

I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla biverkningar. Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare.

När bör man inte ta denna medicin?

Läkemedlet Atacand Plus lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot de aktiva ämnena candesartan cilexetil, hydroklortiazid eller nåt av tablettens hjälpämnen;
  • Graviditet längre än 3 månader;
  • Gikt, svår njur- eller leveråkomma eller gallstörning;
  • För låg kalium- eller förhöjd kalciumhalt i blodet
  • Pågående behandling med läkemedel baserat på aliskiren när man lider av diabetes eller en njurfunktionsstörning.

Den som lider av andra hälsoproblem (se bipacksedel) bör rådfråga läkare om ifall det går bra att ta Atacand Plus. Atacand Plus har växelverkan med vissa andra mediciner, så anmäl eventuellt övrigt medicinintag vid läkarkonsultationen.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid sen under 3 månader bör ta Atacand Plus endast om läkare ordinerat det. Den som är gravid sen över 3 månader ska inte ta denna medicin alls, då den kan skada fostret allvarligt. Den som ammar ska inte ta Atacand Plus. Atacand Plus kan orsaka yrsel. Den som drabbas bör ej bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förvärra biverkningar såsom yrsel. Ta det försiktigt med starkdryck.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen