Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Atenolol

Atenolol är en betablockerare: ett medel som sänker blodtrycket, låter hjärtat slå långsammare och minskar syrebehovet till hjärtat. Du kan köpa Atenolol på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna detta i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. För receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Atenolol?

Atenolol är en betablockerare: ett medel som sänker blodtrycket, låter hjärtat slå långsammare och minskar syrebehovet till hjärtat. Du kan köpa Atenolol på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna detta i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. För receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Var används Atenolol för?

Atenolol kan föreskrivas vid högt blodtryck (hypertension), hjärt/kärlåkommor (angina pectoris, hjärtrytmrubbningar, hjärtinfarkt), migrän, en för snabbt arbetande sköldkörtel, ångest och nervositet, och vid betydande tremor.

Hur använder man Atenolol?

Inta Atenolol på fasta tidpunkter. Tabletten kan sväljas i sin helhet med lite vätska. Se upp: du kan inte utan vidare stoppa med användningen av Atenolol. Användningen av denna medicin ska alltid varvas ner för att förekomma hälsobesvär.

Dosering

Atenolol tabletter kan fås i 25, 50 och 100 mg. Informerar hos din läkare vilken styrka du ska använda. Den brukliga dosen skiljer per åkomma för vilken du använder detta medel. Följ råd från en läkare. En glömd dos kan återställas tills en viss tidpunkt. Följ riktlinjerna i bipacksedeln. Överdosering förorsakar ofta ett mycket lågt blodtryck och hjärtslag, så att svaghet, trötthet och astmaanfall kan uppstå. Kontakta i detta fall en läkare. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Atenolol har följande biverkningar:

  • yrsel genom sänkning av blodtrycket (dessa besvär upphör ofta efter en tids användning)
  • mag- eller tarmbesvär (illamående, kräkning, förstoppning, diarré)
  • torr mun
  • svettning
  • kalla händer och fötter

En fullständig lista över biverkningar finner du i bipacksedeln. Överlägg med din läkare om du har mycket besvär av biverkningarna, eller om en biverkan uppträder som inte står omnämnd i bipacksedeln.

När ska du inte använda Atenolol (kontraindikationer)

Du ska inte använda Atenolol om du är överkänslig för det verksamma ämnet Atenolol eller ett av de använda hjälpämnena. Överlägg med en läkare om användningen av Atenolol om du lider av astma eller COPD, en auto-immunsjukdom eller en annan allvarlig åkomma.

Graviditet/amning

Du ska inte använda Atenolol om du ammar. Användning av denna medicin avråds även om du är gravid eller vill bli gravid, om inte din läkare råder annorlunda.

Växelverkan med andra mediciner

Atenolol kan förorsaka en växelverkan med följande mediciner:

  • andra blodtryckssänkande mediciner
  • inflammationshämmande värktabletter
  • alfablockerare
  • glukosminskande mediciner
  • läkemedel genom injektioner

Informera hos din läkare eller apotekare om du använder ett av dessa medel eller andra mediciner.

Bilkörning

När du börjar använda Atenolol, kan du känna dig yr de första dagarna. Ofta upphör detta efter någon tid och kan du utan problem delta i trafiken.

Alkohol

Kombinationen av Atenolol med alkohol kan göra att du känner dig yr. Minska din alkoholkonsumtion för att förekomma detta.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen