Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Atorvastatin

Atorvastatin är en kolesterolsynteshämmare och sänker kolesterol- och fetthalten i blodet. Den tillhör läkemedelsgruppen statiner, eller lipid-(fett-)reglerande läkemedel. Dessa kolesterolsänkande mediciner föreskrivs av läkare oftast patienter med en förhöjd kolesterol och med en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Atorvastatin håller kolesterolhalten under kontroll.

Vad är Atorvastatin?

Atorvastatin är en kolesterolsynteshämmare och sänker kolesterol- och fetthalten i blodet. Den tillhör läkemedelsgruppen statiner, eller lipid-(fett-)reglerande läkemedel. Dessa kolesterolsänkande mediciner föreskrivs av läkare oftast patienter med en förhöjd kolesterol och med en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Atorvastatin håller kolesterolhalten under kontroll.

Verkan av Atorvastatin

Atorvastatin tar itu med den dåliga kolesterolen (LDL kolesterol) och upprätthåller den goda kolesterolen (HDL kolesterol). Den hämmar produktionen av LDL kolesterol i levern och minskar produktionen av överflödiga fetter. Detta åstadkommer en minskning av kolesterol- en fetthalten.

Atorvastatin dosering och användning

Vilken dosering du bör inta beror på huruvida din kolesterolhalt ska hållas i balans. Det är brukligt att börja dagligen med en tablett på 10 mg. Detta kan ökas om det framgår att doseringen är för låg. En läkare ska anpassa detta då och då efter minst 4 veckors tid. Den maximala dosen för vuxna är 80 mg per dag, för barn är det 20 mg. Atorvastatin kan fås i följande varianter: 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg. En läkare avgör vilken dosering som är lämpligast för dig. Följ alltid en läkares anvisningar och läs före användning bipacksedeln till Atorvastatin. Svälj tabletten i sin helhet med lite vatten, tugga alltså inte på den. Inta medicinen dagligen på en fast tidpunkt. Innan du börjar med användningen av medlet, bör du följa en kolesterolsänkande diet. Det ska du fortsätta med under behandlingen.

Atorvastatin biverkningar

Liksom många mediciner kan Atorvastatin ge biverkningar. Det betyder inte på förhand att du får besvär, det skiljer per person. En person kan ha mer besvär än en annan. De mest förekommande biverkningarna av Atorvastatin är:

  • inflammation i näsan
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskelvärk

Får du besvär av svullnader i huden, allvarlig muskelsvaghet eller en allergisk reaktion, stoppa då direkt med användningen av medlet och ta kontakt med en läkare. En möjlig biverkan är en förhöjning av blodsockerhalten. Vid diabetes bör du vara uppmärksam på sockerhalten. Se upp:

  • Använd inte Atorvastatin under en graviditet eller om du ammar.
  • Var försiktig med alkohol under användningen.
  • Drick inga stora mängder grapefruktsaft, det kan påverka effekten av Atorvastatin.
Tillbaka till toppen