Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Atovakvon-Proguanil

Atovakvon-Proguanil är ett antimalariamedel. Dess aktiva ämnen atovaknon och proguanil dödar malariaparasiter i lever och blod. Denna medicin förebygger malariasmitta, men kan även tas som behandling av ett akut malariaangrepp. Atovakvon-Proguanil kan endast fås mot recept.

Vad är Atovakvon-Proguanil?

Atovakvon-Proguanil är ett antimalariamedel. Dess aktiva ämnen atovaknon och proguanil dödar malariaparasiter i lever och blod. Denna medicin förebygger malariasmitta, men kan även tas som behandling av ett akut malariaangrepp. Atovakvon-Proguanil kan endast fås mot recept.

Vad används Atovakvon-Proguanil för?

Atovakvon-Proguanil förebygger och behandlar malaria. Denna tropiska sjukdom fås genom att man blir biten av malariamyggan och malariaparasiten kommer in i kroppen. Malaria känns igen på följande symptom:

 • Feber;
 • Skakningar;
 • Huvudvärk;
 • Ledont;
 • Kräkning och diarré.

Behandlas inte malarian kan det leda till svåra komplikationer. I tropiska områden är det verkligen viktigt att använda sig av antimalariamedel.

Hur använder du Atovakvon-Proguanil?

Ta tabletten ihop med lite mat som innehåller fett, eller med en mejeridryck. På så vis tas det aktiva ämnet bättre upp. Börja ta medicinen 1 till 2 dagar innan avresa till ett malariariskområde. Fortsätt ta Atovakvon-Proguanil under sju dagar efter hemkomst. Har du kräkts inom en timma efter intag av tabletten har kroppen inte tagit upp det aktiva ämnet. Ta då en ny tablett. Se till att du är så skyddad mot myggbett som det går under din vistelse i malariariskområdet. Sov under skyddsnät, bär efter solnedgången kläder med långa ärmar och ben och använd insektsmedel som innehåller DEET.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen av Atovakvon-Proguanil för malariaförebyggande följande:

 • Vuxna och barn på över 40 kilo: 1 tablett på 250/100 mg en gång om dagen.

För barn som väger under 40 kilo fällen annan dosering. Läkaren ordinerar en annan dosering för malariabehandling. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fastän alla inte drabbas kan detta antimalariamedel medföra biverkningar. Under tiden man behandlas med Atovakvon-Proguanil kan man eventuellt drabbas av en eller flera av följande biverkningar:

 • Bukbesvär såsom magknip eller diarré, särskilt under kurens inledningsfas;
 • Huvudvärk;
 • Minskad aptit;
 • Yrsel;
 • Sömnproblem.

Läs vidare information om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda Atovakvon-Proguanil?

Läkemedlet Atovakvon-Proguanil är inte lämpat för alla. Ta inte detta antimalariamedel om du:

 • Är överkänslig mot atovaknon, proguanil eller annat förekommande hjälpämne;
 • Lider av svår njursjukdom;
 • Är gravid eller ammar.

Denna medicin har växelverkan med andra mediciner. Läkaren känner till vilka kombinationer det rör sig om. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka övriga mediciner du tar så att läkaren kan ge dig rätt information. Läs mer om detta läkemedels kontraindikationer i bipacksedeln.

Graviditet och amning/bilkörning/alkohol

Ta inte Atovakvon-Proguanil om du är gravid eller ammar. Rådfråga då läkaren om ett säkrare antimalariamedel. Detta läkemedel kan ibland orsaka yrsel. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av detta. Det finns inga anmärkningar rörande alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen