Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Augmentin (Spektramox)

Augmentin (Spektramox) är ett antibiotikum: ett läkemedel som bekämpar bakteriella infektioner. Augmentin (Spektramox) består av penicillinsorten amoxicillin och klavulansyra, en medicin som kopplar bort ämnet betalaktamas. Vissa bakterier producerar betalaktamas, varigenom de blir resistenta mot antibiotika. Klavulansyra hindrar denna process och gör så att amoxicillin ändå kan utföra sitt arbete.

Vad är Augmentin (Spektramox)?

Augmentin (Spektramox) är ett antibiotikum: ett läkemedel som bekämpar bakteriella infektioner. Augmentin (Spektramox) består av penicillinsorten amoxicillin och klavulansyra, en medicin som kopplar bort ämnet betalaktamas. Vissa bakterier producerar betalaktamas, varigenom de blir resistenta mot antibiotika. Klavulansyra hindrar denna process och gör så att amoxicillin ändå kan utföra sitt arbete.

För vad används det?

Augmentin (Spektramox) är ett bredspektrum antibiotikum: Det används för att döda olika sorters bakterier. Detta läkemedel föreskrivs av läkare bl.a. vid luftvägsinfektioner (lunginflammation, bihåleinflammation, inflammation i mellanörat, bronkit), blåskatarr, hjärnhinneinflammation, inflammationer i mag-tarmkanalen och Lymes sjukdom (borrelia).

Hur använder du Augmentin (Spektramox)?

Tabletterna Augmentin (Spektramox) ska sväljas med lite vätska. Gör det helst under måltiden för att minska risken för mag-tarmbesvär. Det är viktigt att du fullföljer hela kuren med Augmentin (Spektramox), även om besvären redan har försvunnit. Om du slutar för tidigt med kuren, kan infektionen komma tillbaka.

Dosering

Augmentin (Spektramox) innehåller 500 mg amoxicillin och 125 mg klavulansyra per tablett och kan fås i en förpackning på 21 tabletter. Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: tre gånger om dagen (var 8:e timme) 1 tablett.

För barn yngre än 12 år ska läkaren föreskriva en annan dosering. Om du har glömt att inta Augmentin (Spektramox), då kan du göra det ändå om det inte nästan är tid för följande dos. Inta aldrig en dubbel mängd Augmentin (Spektramox) för att kompensera den glömda tabletten.

Biverkningar

Precis som andra mediciner kan Augmentin (Spektramox) ge biverkningar, fastän inte alla har besvär av dessa. Uppgivna biverkningar av Augmentin (Spektramox) är bl.a.:

  • Svampinfektioner i hud och/eller slemhinnor
  • Mag-tarmbesvär, som magont, illamående och kräkning
  • Huvudvärk och/eller yrsel

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista över eventuella kontra-indikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/alkohol/bilkörning

Augmentin (Spektramox) kan användas under en graviditet. Tala alltid om för läkaren att du är gravid. Överlägg med läkaren om användningen av Augmentin (Spektramox) om du ammar. Augmentin (Spektramox) utsöndras i små mängder i bröstmjölken och kan förorsaka biverkningar hos babyn. Detta läkemedel kan förorsaka yrsel. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Det finns inga restriktioner vad gäller föda eller alkohol vid användning av Augmentin (Spektramox).

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen