Meny

Azithromycin

Azithromycin tillhör gruppen makrolid-antibiotika, ett läkemedel som är effektivt mot bakteriella infektioner. Denna medicin blockerar proteinbildningen inom bakterien, så att denna dör. Kroppen kan på så sätt upphäva infektionen. Besvär som smärta, feber och en allmän sjukdomskänsla försvinner snabbt.

Vad är Azithromycin?

Azithromycin tillhör gruppen makrolid-antibiotika, ett läkemedel som är effektivt mot bakteriella infektioner. Denna medicin blockerar proteinbildningen inom bakterien, så att denna dör. Kroppen kan på så sätt upphäva infektionen. Besvär som smärta, feber och en allmän sjukdomskänsla försvinner snabbt.

För vad används medicinen?

Azithromycin är ett bredspektrumantibiotikum: detta läkemedel bekämpar många olika bakteriesorter. Läkare föreskriver denna medicin bl.a. vid:

 • Könssjukdomar (t.ex. klamydia och gonorré);
 • Luftvägsinfektioner, som lunginflammation, inflammation i mellanörat, bronkit, bihåleinflammation, halskatarr;
 • Hudinfektioner;
 • Mag-/tarminfektioner;
 • Sjukdomen Lyme (borrelia) och Q-feber.

Hur använder du Azithromycin?

Azithromycin finns bl.a. att få som tablett och kapsel på 250 mg och 500 mg. Du kan svälja den utan att tugga på den med ett halvt glas vatten. Inta läkemedlet helst under eller efter måltiden. Du undviker då mag-/tarmbesvär. Avverka alltid hela antibiotikakuren, även om besvären under tiden har upphört. Om du slutar för tidigt med denna medicin kan bakterier finnas kvar i kroppen, så att infektionen kommer tillbaka.

Dosering

Läkaren bestämmer hur länge och hur ofta du ska inta Azitromycin. Det beror bl.a. på vilken åkomma som du använder medicinen för. I de flesta fallen varar en kur mellan 1 och 5 dagar. Vid vissa åkommor föreskrivs en längre kur. För små barn ska läkaren föreskriva en anpassad dosering, för det mesta i form av en suspension (dryck). Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs noga igenom bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Azithromycin tolereras i allmänhet utan problem. Ibland kan biverkningar uppträda, som:

 • Mag-tarmbesvär (illamående, magont, diarré, förstoppning eller bristande aptit);
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Svampinfektioner i slemhinnorna (vagina, anus, mun).

Dessa biverkningar är i allmänhet milda och går över av sig själv. Fortsätter biverkningarna, ta då kontakt med läkaren. I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Azitromycin är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antibiotikum om du:

 • Är överkänslig för azitromycin eller andra makrolid-antibiotika;
 • Är överkänslig för ett av de använda additiva ämnena;
 • Ammar.

Tala med läkaren om användningen av denna medicin om du lider av en allvarlig åkomma, som en leversjukdom, njursjukdom, muskelsjukdom, hjärtavvikelse eller blodavvikelse. Azitromycin kan ha en växelverkan med andra mediciner, som viss magmedicinering och blodförtunnande medel. Läkaren vet vilka mediciner som man bör undvika att kombinera. Uppge därför vid din förfrågan vilka läkemedel du använder. I bipacksedeln finner du mer information om kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Rådfråga läkaren om användningen av Azitromycin under en graviditet. Använd inte detta antibiotikum om du ammar. Azitromycin kan nå ditt barn via modersmjölken. Azithromycin kan i sällsynta fall förorsaka yrsel. Kör inte bil och drick inte alkohol om du har besvär av detta.

Patientinformation
Tillbaka till toppen