Meny

Bedol

Bedol innehåller estradiol, ett östrogenhormon. En behandling med Bedol föreskrivs kvinnor i klimakteriet för att kompensera den sjunkande hormonhalten i kroppen och bekämpa övergångsbesvären. Denna metod kallas även för hormone replacement therapy (HRT) eller hormonersättningsterapi. Bedol är receptbelagd.

Vad är Bedol?

Bedol innehåller estradiol, ett östrogenhormon. En behandling med Bedol föreskrivs kvinnor i klimakteriet för att kompensera den sjunkande hormonhalten i kroppen och bekämpa övergångsbesvären. Denna metod kallas även för hormone replacement therapy (HRT) eller hormonersättningsterapi. Bedol är receptbelagd.

För vad används medicinen?

Bedol används vid övergångsbesvär: symptom som förorsakas av en sjunkande östrogenhalt i kroppen. Kända övergångsbesvär är bl.a.:

 • Blodvallningar;
 • Nattliga svettningar;
 • Torra slemhinnor (ögon, vagina, mun);
 • Humörsvängningar eller depression;
 • Svårt att somna eller att sova vidare;
 • Minskad libido (ha mindre lust till könsumgänge);
 • Benskörhet.

Bedol fyller ut bristen på östrogen varigenom dessa besvär starkt minskar eller kan förekommas.

Hur använder du Bedol?

Bedol innehåller bara ett östrogenhormon. Om du fortfarande har din livmoder i behåll, då ska läkaren föreskriva dig ett kompletterande progesteronhormon för att skydda livmodern för biverkningar. Bedol är förpackat per 28 tabletter i en karta med kalender. Inta tabletten vid en fast tidpunkt och svälj den hel utan att tugga på den med lite vatten. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. När kartan är tom, kan du fortsätta direkt med en ny karta. Använd inte Bedol längre än 2 år utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Bedol som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

En HRT-behandling med Bedol kan ibland ge biverkningar. Du kan bl.a. få obehag av följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Häftiga blödningar eller tilltagande vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Humörsvängningar.

De flesta besvären upphör efter en tid. Har du efter några veckor fortfarande besvär av biverkningarna, överlägg då med läkaren. Hormonterapi förs också i samband med en lätt ökad risk för allvarliga biverkningar såsom cancer och trombos. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Bedol är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för estradiol, eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av eller har lidit av trombos, en leveråkomma, bröstcancer eller andra former av cancer som reagerar på östrogen;
 • Lider av en allvarlig njuråkomma, blodsjukdom eller har besvär av vaginala blödningar eller en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan.

Överlägg med läkaren om du får använda Bedol om du lider av en annan åkomma. Uppge vid din beställning vilka mediciner du också använder. Läkaren vet om dessa får kombineras med Bedol.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Bedol används för det mesta av kvinnor som inte längre är fruktsamma. Som undantag gäller: använd inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda.

Obs: Bedol är inte något preventivmedel! Använd kompletterande preventivmedel om du inte säkert vet om du kan bli gravid. Vid denna medicin gäller inte några varningar vad beträffar bilkörning och alkohol.

Tillbaka till toppen