Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Bendroflumetiazid

Bendroflumetiazid är en diuretika: en medicin som är urindrivande, eller en urintablett.

Vad är Bendroflumetiazid?

Bendroflumetiazid är en diuretika: en medicin som är urindrivande, eller en urintablett.

Vad används den för?

Bendroflumetiazid föreskrivs vid ett för högt blodtryck (hypertension) (eventuellt i kombination med en blodtryckssänkande medicin) eller ödem.

Dosering och användning

Bendroflumetiazid kan fås i tabletter på 2,5 och 5mg. En läkare avgör vilken styrka som är lämplig för dig. Den brukliga doseringen är en tablett per dygn, om inte en läkare föreskriver annorlunda. Bendroflumetiazid ska intas på en fast tidpunkt. Det är bäst att göra det på morgonen: det förekommer att du inte så ofta behöver gå på toaletten under natten. Om du har glömt att inta en dos, kan du ta den ändå men senast i slutet av eftermiddagen. Efter denna tidpunkt är det bättre att hoppa över den glömda dosen (se bipacksedeln). Ta kontakt med en läkare vid överdosering.

Biverkningar

Vid användning av denna medicin kan du få besvär av biverkningar, som bl.a.:

  • yrsel (framförallt i början, förorsakad av sänkt blodtryck)
  • hjärtklappning, trötthet, muskelvärk (förorsakad av en för låg kaliumhalt i blodet)
  • mag- eller tarmbesvär

En översikt över (övriga) biverkningar finner du i bipacksedeln. Överlägg med din läkare om du har besvär av allvarliga biverkningar, eller om du får besvär som inte står nämnda i bipacksedeln.

När ska du inte använda Bendroflumetiazid (kontraindikationer)

Använd inte denna medicin om du lider av:

  • en allergi mot bendroflumetiazid eller ett av de använda hjälpämnena
  • en allvarlig åkomma i levern eller njurarna
  • gikt
  • Addisons sjukdom
  • avvikelser i blodbilden (för hög kalciumhalt, för låg natrium- och/eller kaliumhalt)

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig översikt över kontraindikationer.

Graviditet/amning

Bendroflumetiazid kan skada en (ofödd) babys hälsa. Använd inte denna medicin om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar, om inte din läkare bestämmer annorlunda.

Bilkörning

Bendroflumetiazid sänker ditt blodtryck varigenom det i början av behandlingen kan ge yrsel. Om yrselet har försvunnit, kan du återigen delta i trafiken.

Alkohol

Alkohol kan i kombination med Bendroflumetiazid förorsaka yrsel. Var försiktig med konsumtion av drycker som innehåller alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen