Meny

Bettamousse

Bettamousse är ett inflammationshämmande skum, avsett att användas på hårbotten. Det verksamma ämnet betametason är en kortikosteroid (binjurebarkhormon). Denna medicin svarar för att effekter av inflammationer som smärta, klåda och fjällning minskar, varigenom huden blir lugn igen. Bettamousse kan endast fås på recept.

Vad är Bettamousse?


Bettamousse är ett inflammationshämmande skum, avsett att användas på hårbotten. Det verksamma ämnet betametason är en kortikosteroid (binjurebarkhormon). Denna medicin svarar för att effekter av inflammationer som smärta, klåda och fjällning minskar, varigenom huden blir lugn igen. Bettamousse kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?


Läkare föreskriver Bettamousse vid speciella åkommor i hårbotten, såsom vissa former av psoriasis och eksem. Dessa åkommor hänger ihop med besvär som klåda, smärta, svullnad, röd hud och fjällande hud. Bettamousse minskar dessa symptom och förebygger att huden inflammeras ytterligare.

Hur använder du Bettamousse?


Använd alltid Bettamousse på en torr hårbotten. Lägg på skummet på morgonen och kvällen och massera försiktigt in produkten i hårbotten. Skölj inte ut produkten, utan låt den inverka hela dagen eller natten. Du kan tvätta håret och torka det strax innan du lägger på Bettamousse. Tvätta händerna efteråt och se till att produkten inte kommer i ögonen.

Obs.: Bettamousse är lättantändlig. Undvik öppen eld, rök inte och föna inte håret under och strax efter att du lagt på produkten.

Bettamousse får inte användas under en längre period. Märker du inte någon förbättring efter sju dagar, rådgör då med läkaren. Hjälper Bettamousse, då kan du minska användningen. Lägg då på skummet t.ex. först en gång om dagen, sedan varannan dag och därefter med ett par dagars mellanrum.

Dosering


Om inte läkaren föreskriver annorlunda, så är den vanliga doseringen av Bettamousse som följer:

  • Vuxna: Lägg på en liten mängd skum så stor som en golfboll två gånger om dagen på hårbotten och massera lätt.
  • Barn från 6 år: Lägg på en liten mängd skum så stor som en halv golfboll på hårbotten och massera lätt. Använd denna produkt för barn inte längre än 5 till 7 dagar i följd.


Bettamousse är inte lämplig för barn yngre än 6 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar


Bettamousse kan ge biverkningar, men inte alla får besvär av dem. De biverkningar som du eventuellt kan uppleva, är bl.a.:

  • Huvudhuden blir tunnare;
  • Fläckar eller streck på det ställe där produkten har lagts på;
  • Röda blemmor i ansiktet.


Rådgör med läkaren om du har mycket besvär av dessa eller andra biverkningar. Mer information om detta ämne kan du läsa i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?


Bettamousse är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för betametason eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Har besvär av en inflammerad hårbotten.


Rådgör med läkaren om användningen av Bettamousse om du lider av en annan hudsjukdom, om du har öppna sår i hårbotten eller om du använder mediciner.

Graviditet / körförmåga / alkohol


Använd Bettamousse bara på rekommendation av läkaren om du är gravid, vill bli gravid eller ammar.

Det finns inga varningar beträffande bilkörning eller användning av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen