Meny

Bisoprolol

Bisoprolol (verksamt ämne: bisoprolol) hör till gruppen betablockerare: mediciner som sänker blodtrycket, ger ett lugnare hjärtslag och gör så att hjärtat behöver mindre syre.

Vad är Bisoprolol?

Bisoprolol (verksamt ämne: bisoprolol) hör till gruppen betablockerare: mediciner som sänker blodtrycket, ger ett lugnare hjärtslag och gör så att hjärtat behöver mindre syre.

Vad används Bisoprolol för?

Bisoprolol föreskrivs vid ett högt blodtryck och/eller hjärt- kärlproblem såsom angina pectoris eller hjärtsvikt, och för att förekomma en hjärtinfarkt.

Hur använder man Bisoprolol?

Tabletten Bisoprolol ska sväljas i sin helhet. Medicinen ska intas på en fast tidpunkt.Se upp: stoppa inte utan vidare användningen av detta medel. Du kan då få hjärtproblem. Överlägg med en läkare om nedvarvningen av Bisoprolol.

Dosering

Bisoprolol kan fås i tabletter på 5 och 10 mg. Den brukliga dosen är 1 tablett per dag, om inte din läkare föreskriver annorlunda. Använd alltid den föreskrivna doseringen av en läkare. Om du har glömt att inta en dos, kan du inta denna tills 16 timmar senare. Överdosering kan förorsaka ett mycket långsamt hjärtslag, yrsel, svimning och svaghet. I fall av överdosering måste en läkare direkt kontaktas. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Bisoprolol kan ge biverkningar. Då detta medel sänker ditt blodtryck, kan du få besvär av yrsel eller en lätt känsla i huvudet. Denna företeelse upphör efter någon tid, då din kropp har vant sig vid ett lägre blodtryck. Andra biverkningar kan bl.a. vara: mag- tarmbesvär (illamående, kräkning, förstoppning eller diarré), huvudvärk, trötthet, kalla fötter och/eller händer, sömnstörningar, hudutslag, muskelsvaghet. Överlägg med en läkare om du har stora besvär av biverkningarna, eller upplever besvär som inte står omnämnda i bipacksedeln.

När ska du inte använda Bisoprolol fumerate (kontraindikationer)

Du ska inte använda Bisoprolol om du är allergisk mot bisoprolol eller ett av de använda hjälpämnena. Överlägg med en läkare om användningen av Bisoprolol om du lider av en auto-immunsjukdom, COPD, psoriasis, hjärtfel eller en annan allvarlig åkomma.

Graviditet/amning

Använd inte Bisoprolol om du ammar. Användning under graviditet avråds likaså, om inte din läkare råder annorlunda.

Växelverkan med andra mediciner

Bisoprolol kan rubba effekten av andra mediciner, och vice versa. Detta gäller bl.a. för:

  • annan blodtryckssänkande medicinering
  • inflammationshämmande smärtstillare
  • alfablockerare
  • glukossänkande medel
  • medicin i sprutor

Informera en läkare om du använder ett av dessa medel eller andra mediciner.

Bilkörning

Bisoprolol förorsakar ibland yrsel i början. I de flesta fallen upphör yrseln efter någon tid och kan du återigen delta i trafiken.

Alkohol

Kombinationen av Bisoprolol och alkohol kan ge yrsel. Var försiktig med alkoholhaltiga drycker.

Patientinformation
Tillbaka till toppen