Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Calcipotriol betametasonsalva

Calcipotriol betametasonsalva innehåller två mediciner. Calcipotriol är ett ämne som härstammar från vitamin D3. Medlet fördröjer tillväxthastigheten i huden och gör så att huden fjällar mindre snabbt. Betamethason är ett starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid). Det gör att huden visar mindre inflammationsreaktioner, såsom rodnad och klåda. Salvan är uteslutande avsedd för användning på huden.

Calcipotriol betametasonsalva innehåller två verkande ämnen, däribland ett binjurebarkhormon. Salvan hjälper till att minska hudbesvär vid psoriasis. Salvan är inte lämpad för barn.

Vad är Calcipotriol betametasonsalva?

Calcipotriol betametasonsalva innehåller två mediciner. Calcipotriol är ett ämne som härstammar från vitamin D3. Medlet fördröjer tillväxthastigheten i huden och gör så att huden fjällar mindre snabbt. Betamethason är ett starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid). Det gör att huden visar mindre inflammationsreaktioner, såsom rodnad och klåda. Salvan är uteslutande avsedd för användning på huden.

När används Calcipotriol betametasonsalva?

Salva baserad på calcipotriol och betametason används vid psoriasis. Vid denna sjukdom är det något fel med hudförnyelseprocessen. Huden förnyar sig för snabbt medan de döda hudcellerna inte bryts ned snabbt nog. Därför formas tjocka, röda, fjällande ställen. Besvären blossar upp av och till, följda av lugna perioder. Hudsjukdomen psoriasis går inte att läka. Men det går att undertrycka företeelserna, till exempel med en salva. Calcipotriol betametasonsalva minskar fjällningen och gör att besvär såsom rodnad och klåda minskar.

Hur används Calcipotriol betametasonsalvan?

Calcipotriol betametasonsalva är uteslutande avsedd för användning på huden. Använd denna medicin alltid enligt läkarens förskrifter och läs bipacksedeln före användning. De allmänna riktlinjerna för användning av Calcipotriol betametasonsalva är:

 • Applicera alltid salvan i ett tunt lager.
 • Behandla endast de angripna ställena och undvik den friska huden runt om.
 • Använd fingertopparna för att smörja in produkten på huden, gnid in salvan tills produkten torkat in och tvätta sedan händerna noggrant.
 • Hur mycket du ska ta av salvan beror på hur stort stället är som ska behandlas. I bipacksedeln hittar du mer information om hur mycket salva du ska använda.
 • Se till så att salvan inte kommer i ögonen, näsan eller munnen. Smörj inte produkten på ansiktshuden, på den håriga huvudhuden, könsdelarna eller på skadad hud.
 • Se till att den insmorda huden inte kommer i kontakt med vatten, i alla fall den första halvtimmen. Om huden spolas av för snabbt, kan de verksamma ämnena inte upptas. Applicera medicinen till exempel innan du går till sängs: den kan då tränga in i huden hela natten.
 • Täck inte över den behandlade huden (till exempel med ett plåster). Det ökar risken för biverkningar.
 • Behandla inga stora ytor i hudvecken, även detta ökar risken för biverkningar.
 • Det kan dröja några dagar till veckor innan du märker att besvären minskar. Har du efter 2 veckor fortfarande oförminskade besvär, rådfråga då en läkare.
 • Har du använt salvan länge och vill sluta med den, gör det då enligt ett nertrappningsschema. Om du plötsligt slutar, kan hudbesvären komma tillbaka snabbare.

Vilka doseringar finns?

1 gram calcipotriol betametasonsalva innehåller 50 mikrogram calcipotriol och 500 mikrogram betametason. Läkaren vet hur mycket salva du ska använda och hur länge du ska fortsätta smörja produkten. De allmänna riktlinjerna angående doseringen är:

 • Vuxna: smörj in den angripna huden tunt med salva en gång dagligen. Använd inte mer än 15 mg salva per dag och behandla inte mer än 30% av hudytan per dag. Behandlingen dröjer vanligtvis 4 veckor, men läkaren kan besluta att förlänga denna period.

Calcipotriol betametasonsalva är inte lämpad för barn yngre än 18 år.

Vilka är biverkningarna av Calcipotriol betametasonsalva?

Mediciner kan ibland ge biverkningar, det gäller även för mediciner som du använder på huden. Biverkningar som du eventuellt kan få besvär av är till exempel:

 • Hudirritation på det ställe du behandlat med salvan, såsom klåda, fjällning, hudutslag eller en brännande känsla;
 • Ärraktiga små streck på den behandlade huden (bristningar);
 • Akne;
 • Missfärgningar av den behandlade huden.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar kan du läa om i bipacksedeln. Anmäl biverkningar till läkaren eller apotekaren. Rådfråga en läkare om du får besvär av allvarliga biverkningar (se bipacksedeln).

När får du inte använda Calcipotriol betametasonsalva?

Detta läkemedel är inte lämpat för alla. Använd inte salvan om du:

 • Är överkänslig mot calcipotriol, betametason eller för ett av hjälpämnena i salvan;
 • Har en avvikande kalciumspegel;
 • Har hudbesvär Lider av vissa former av psoriasis, psoriasis erytrodermi, psoriasis exfoliativ eller pustulös psoriasis;
 • Har hudbesvär med någon annan orsak än psoriasis. Detta läkemedel är till exempel inte lämpat för behandling av ichtyosis, rosacea, akne och mögelinfektioner och hudbesvär som är en följd av virusinfektioner, bakteriella infektioner, mögelinfektioner eller en infektion med parasiter.

Är du gravid eller ammar du, använd då Calcipotriol betametasonsalva uteslutande i samråd med en läkare.

Ytterligare information om när du inte får använda detta läkemedel hittar du i bipacksedeln.

Kan Calcipotriol betametasonsalva användas i kombination med andra läkemedel?

Använder du även andra mediciner eller produkter för huden? Smörj då först Calcipotriol betametasonsalva och vänta en timme innan du smörjer på något annat (såsom en fet salva) på huden.

Var kan jag köpa Calcipotriol betametasonsalva?

Salva baserad på calcipotriol och betametason finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Calcipotriol betametasonsalva utan recept?

Detta läkemedel är inte tillgängligt utan recept. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Calcipotriol betametasonsalva.

Källor

Hudfonden. (utan datum). Psoriasis. Rådfrågat den 15 juni 2020, från https://huidfonds.nl/je-huid/huidaandoeningen/psoriasis/

Nederländska föreningen för farmaci. (2019, 1 maj). Calcipotriol med betametason på huden. Apotheek.nl. Rådfrågat den 15 juni 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/calcipotriol-met-betamethason-op-de-huid#!

Nederländska Husläkarsamfundet. (2014, 5 mars). Jag har psoriasis. Thuisarts.nl. Rådfrågat den 15 juni 2020, från https://www.thuisarts.nl/psoriasis/ik-heb-psoriasis

Sandoz BV. (januari 2020). Bipacksedel Calcipotriol/Betametason Sandoz®50 mikrogram/g + 0,5 mg/g, salva calcipotriol och betametason. Rådfrågat den 15 juni 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h116941.pdf

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Calcipotriol/betametason. FarmakoterapeutiskKompas. Rådfrågat den 15 juni 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/calcipotriol_betamethason#samenstelling

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 25-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen