Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Campral

Campral minskar alkoholsuget. Dess aktiva ämne acamprosat påverkar vissa signalsubstansers effekt i hjärnan, vilket sänker starkdrycksbehovet. Om du vill göra en förfrågan på Campral, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Campral?

Campral minskar alkoholsuget. Dess aktiva ämne acamprosat påverkar vissa signalsubstansers effekt i hjärnan, vilket sänker starkdrycksbehovet.

Om du vill göra en förfrågan på Campral, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Hög och långvarig alkoholkonsumtion är skadligt för levern och ökar dessutom risken för vissa sorters cancer, diabetes och andra åkommor. Campral hjälper till med att hålla alkoholberoendet i schack genom att minska alkoholbehovet. Detta underlättar under avvänjningsperioden.

Hur tas Campral?

Svälj tabletten hel med lite vätska. Ta denna medicin under måltid för att minska risken för biverkningar. Det kan dröja fyra veckor innan Camprals effekt märks av. Rådfråga läkare om ingen effekt märkts av tills dess, då det kanske inte är nån mening med att fortsätta ta denna medicin. Fungerar Campral bra behöver man dock ta denna medicin under 1 års tid. Fortsätt ta tabletterna även om alkohol druckits nån gång.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna på under 60 kilo: 4 tabletter om dan (2 på morgonen och 1 vid middagstid och om kvällen).
  • Vuxna på över 60 kilo: 6 tabletter om dan (2 på morgonen, vid middagstid och om kvällen) .

Läkaren kan anpassa doseringen för patienter med njurproblem. Campral är inte ämnat för barn. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Biverkningar kan uppstå under Campral-behandlingen. Det kan blandannat handla om:

  • Bukbesvär (magknip, illamående, kräkning). Ta denna medicin ihop med föda för att undvika dessa biverkningar så gott det går;
  • Hudutslag med fläckar och bulor;
  • Sexuella problem såsom ökad/avtagande/utebliven sexlust eller impotens.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en överskådlig översikt av alla eventuella biverkningar.

När bör man inte ta denna medicin?

Läkemedlet Campral lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot acamprosat eller nåt av tablettens hjälpämnen;
  • Svåra njurproblem;
  • Amning.

Den som lider av andra hälsoproblem, exempelvis leverproblem, eller depression bör rådfråga läkare om ifall den kan ta Campral. Ange eventuellt övrigt intag av mediciner eller kosttillskott under konsulteringen: läkare känner till vilka medel som kan kombineras med Campral.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid bör ta Campral endast om läkare ordinerat detta. Detta läkemedel ska ej tas under amning. Campral påverkar så vitt man vet inte reaktionsförmågan, så det går bra att bege sig ut i trafiken. Campral påverkas inte av alkohol, men är ämnat för att förhindra alkoholintag, så drick ingen starkdryck under behandlingen med denna medicin.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen