Meny

Canesten Gyno

Canesten Gyno innehåller klotrimazol, ett läkemedel som dödar svampar och jästsorter. Produkterna av Canesten Gyno har speciellt utvecklats för användning i och runt vaginan för behandling av vaginal svampinfektion. Canesten Gyno kan uteslutande fås på recept.

Vad är Canesten Gyno?

Canesten Gyno innehåller klotrimazol, ett läkemedel som dödar svampar och jästsorter. Produkterna av Canesten Gyno har speciellt utvecklats för användning i och runt vaginan för behandling av vaginal svampinfektion. Canesten Gyno kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Många kvinnor har regelbundet besvär av en vaginal svampinfektion. Denna åkomma känns igen av besvär som tilltagande vaginal flytning (vit flytning), klåda i vaginan och/eller på blygdläpparna och en röd, irriterad hud. Infektionen förorsakas av svampar och jästsorter som lever på huden, såsom candida albicans. Om den vaginala floran är rubbad, kan dessa organismer få övertaget. Canesten Gyno ser till att svamparna och jästsorterna dör, varigenom symptomen upphör.

Hur använder du Canesten Gyno?

Canesten Gyno kan fås som vaginal tablett och som kräm. Tabletterna och krämen ska med hjälp av den medlevererade applikatorn föras in i vaginan. Gör detta på kvällen innan du går och lägger dig. Medicinen kan då inverka hela natten. I bipacksedeln läser du hur du precis ska använda applikatorn. Krämen kan användas som komplement på vaginans utsida och blygdläpparna för att behandla klåda och smärta. Använd inte Canesten Gyno om du har menstruation: produkten har då mindre effekt. Obs: klotrimazol kan till 2 dagar efter användning angripa gummit i kondomer och pessariums, varigenom dessa snabbare spricker!

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av Canesten Gyno följande:

  • Kvinnor från 16 år och äldre: under 3 dagar före sängdags ska 1 dos kräm eller 1 vaginal tablett med den föreskrivna styrkan införas i vaginan.

Rådfråga läkaren om dina besvär efter sju dagar ännu inte har minskat. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Canesten Gyno kräm och vaginala tabletter tolereras i allmänhet utan problem. En enstaka gång kan biverkningar uppträda, som t.ex.:

  • En svidande känsla eller klåda i vaginan efter införandet av produkten.

Överlägg med läkaren om du har stora besvär av denna eller andra biverkningar. I bipacksedeln står mer information om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Canesten Gyno är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antisvampmedel om du:

  • Är överkänslig för klotrimazol eller för ett av de övriga använda beståndsdelarna;
  • Har besvär som tyder på en annan gynekologisk åkomma, såsom starkt luktande vaginal flytning, ont i nedre delen av buken och/eller vid urinering, sår eller blåsor i könsdelarna eller onormala blödningar. Canesten Gyno är i så fall kanske inte det rätta läkemedlet.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan utan fara använda denna medicin om du är gravid eller ammar. Vid en graviditet avråds användningen av applikatorn. Använd då helst den vaginala tabletten, som du kan föra in med ett finger i vaginan. Canesten Gyno har inte något inflytande på bilkörningen. Det finns inte några varningar vad gäller konsumtion av alkohol.

Tillbaka till toppen