Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Captopril

Captopril är en ACE-hämmare; en blodtryckssänkande medicin. Du kan göra en förfrågan på Captopril. Då sätter Dokteronline.com dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Captopril?

Captopril är en ACE-hämmare; en blodtryckssänkande medicin.

Du kan göra en förfrågan på Captopril. Då sätter Dokteronline.com dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

ACE-hämmare som Captopril ordineras vid högt blodtryck och hjärtsvikt (att hjärtat inte pumpar tillräckligt hårt). Läkare ordinerar det ibland även efter hjärtinfarkt eller för diabetiker som lider av en njuråkomma. Captopril minskar effekten hos ACE – ett ämne som styr spänningen i musklerna runt blodkärlen. På så vis vidgar blodkärlen sig så att blodflödet förbättras. Detta sänker blodtrycket och gör så att hjärtat kan ta det lite lugnare.

Hur tas Captopril?

Ta tabletten otuggad. Svälj medicinen vid en fast tidspunkt, exempelvis efter morgonuppstigning. Tabletten kan tas med eller utan föda. Det kan dröja några veckor innan Captoprils effekt är optimal. Rådfråga läkare om ingen förbättring märkts av efter några veckor.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen vid högt blodtryck:

 • Vuxna: 12,5 mg till 25 mg två gånger dagligen.

Läkaren kan eventuellt justera doseringen med tiden. Andra doseringsråd råder för barn och mot andra åkommor. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Mediciner kan ibland medföra biverkningar. Så även Captopril, även om de flesta som tar denna medicin endast drabbas lindrigt, eller inte alls. De biverkningar som eventuellt kan uppstår är bland andra:

 • Yrsel;
 • Sömnstörningar;
 • Torrhosta, kittelhosta;
 • Bukbesvär såsom magknip, illamående, diarré, förstoppning, tappad smakförmåga;
 • Hudutslag, klåda;
 • Håravfall.

I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla eventuella biverkningar. Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Captopril lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • överkänslighet mot captopril eller nåt av tablettens hjälpämnen;
 • Tidigare besvär med angio-ödem (fuktförhöjningar) som reaktion på ACE-hämmare, en ärftlig faktor eller av okänd orsak;
 • Diabetes eller en njurfunktionsstörning och medicinering med blodtryckssänkande medel innehållande alisiren.
 • Graviditet på längre än 3 månader.

Den som lider av andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om den kan ta Captopril. Den som tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare. Captopril har växelverkan med ett antal läkemedel. Läkare känner till vilka mediciner som kan kombineras med Captopril.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Kvinnor som är gravida sen upp till tre månader avråds från att ta Captopril. Den som är gravid sen över tre månader bör inte ta Captopril alls, då det är skadligt för bebisen. Den som ammar bör inte ta Captopril såvida läkare inte ordinerat detta. Captoprils biverkningar (yrsel, trötthet) kan försämra reaktionsförmågan. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förvärra biverkningar såsom yrsel eller trötthet. Drick måttligt med alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen