Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Cardura

Cardura tillämpas vid höjt blodtryck och godartad prostataförstoring. Dess aktiva ämne är doxazosin. En egenskap hos doxazosin är att det vidgar kärlen och avslappnar musklerna i prostatan och blåshalsen. Utöver sin blodtryckssänkande verkan har medlet även positiv inverkan på kolesterol och andra blodfetter. Medicinen har en reguljär avlämning, vilket innebär att de aktiva ämnena långsamt avlämnas och tas upp i kroppen så att färre biverkningar uppstår och så att dess verkan blir längre.

Vad är Cardura?

Cardura tillämpas vid höjt blodtryck och godartad prostataförstoring. Dess aktiva ämne är doxazosin. En egenskap hos doxazosin är att det vidgar kärlen och avslappnar musklerna i prostatan och blåshalsen. Utöver sin blodtryckssänkande verkan har medlet även positiv inverkan på kolesterol och andra blodfetter. Medicinen har en reguljär avlämning, vilket innebär att de aktiva ämnena långsamt avlämnas och tas upp i kroppen så att färre biverkningar uppstår och så att dess verkan blir längre.

Vad tas medicinen för?

Cardura ordineras människor med högt blodtryck. Läkemedlet vidgar blodkärlen så att blodet kan flyta bättre. Därmed sänks blodtrycket. Cardura används även som behandling mot godartad prostataförstoring. Det blir lättare att kissa tills blåsan tömts, och kisstrålen kommer vara stadigare.

Hur använder du Cardura?

Svälj Carduratabletterna hela med tillräckligt vatten. Läkemedlet kan tas med eller utan föda. Fintugga inte tabletterna. Cardura tas en gång om dan - helst vid en fast tidpunkt så att ingen dos glöms bort. Upphör du att ta medlet kan besvären återvända. Rådfråga läkaren ifall du vill upphöra med behandlingen. Det kan hända att den tablettformade hylsan kommer ut med ditt avskräde. Detta är ofarligt. Cardura har en hylsa som inte tas upp av kroppen. Efter att de aktiva ämnena tagits upp kommer hylsan ut med avskrädet.

Dosering

Den sedvanliga doseringen är 4 mg om dagen. Ger ordinerad dos inte önskad effekt kan denna höjas till maximalt 8 mg om dagen. Gör detta i samråd med läkaren.

Biverkningar

Cardura kan medföra biverkningar, även om den reglerade verkningen gör dessa minimal. Möjliga biverkningar är:

  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Bukbesvär
  • Muskelvärk

I bipacksedeln finns en komplett lista över biverkningar.

När får du inte ta detta läkemedel?

Ta inte Cardura:

  • Vid överkänslighet eller allergi mot ämnet doxazosin.
  • Om du besväras av blåskatarr.
  • Vid för lågt blodtryck.

I bipacksedeln finns en komplett lista över situationer vid vilka detta medel inte kan tas.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Cardura under graviditet eller amning. Delta inte i trafiken i början, då medicinen kan orsaka yrsel. Var försiktig med alkoholintag då alkohol kan förstärka biverkningarna.

Patientinformation
Tillbaka till toppen