Meny

Caverject (Alprostadil)

Caverject är ett läkemedel som hjälper vid erektionsstörningar (impotens). Det effektiva medlet är Alprostadil (= prostaglandin E1). Detta ämne finns redan av naturen i kroppen. Det vidgar blodkärlen och bromsar koaguleringen. Caverject används när nerver och blodkärl i penisen inte längre fungerar optimalt. Det stimulerar blodtillförseln till penisen, varigenom blodmängden i penisen tilltar. Du sprutar in medlet i penisens svällkroppar och därefter uppstår efter 5 till 10 minuter en erektion.

Vad är Caverject?

Caverject är ett läkemedel som hjälper vid erektionsstörningar (impotens). Det effektiva medlet är Alprostadil (= prostaglandin E1). Detta ämne finns redan av naturen i kroppen. Det vidgar blodkärlen och bromsar koaguleringen. Caverject används när nerver och blodkärl i penisen inte längre fungerar optimalt. Det stimulerar blodtillförseln till penisen, varigenom blodmängden i penisen tilltar. Du sprutar in medlet i penisens svällkroppar och därefter uppstår efter 5 till 10 minuter en erektion.

I vilket syfte används medicinen?

Caverject används vid erektionsproblem. Det gäller framförallt äldre män, då funktioner som har med erektion att göra inte längre fungerar optimalt. Caverject är en bra och effektiv lösning. Medicinen förslappar blodkärlen i penisens svällkroppar. Dessa fylls med blod varigenom penisen blir styv. På så sätt är det möjligt att ha samlag igen. Fördelen med Caverject är den snabba effekten och att det inte är absolut nödvändigt med sexuell stimulans. Erektionen uppstår genom att bara spruta in medlet.

Hur använder man Caverject?

Förpackningen av Caverject innehåller pulver och lösningsmedel. Du ska fylla sprutan med lösningsmedlet och pulvret och sedan skaka om ordentligt. Läs i förväg noga igenom bipacksedeln, så att du precis vet hur du ska bära dig åt för att injicera Caverject. Du injicerar i svällkropparna och inom 5 till 10 minuter uppstår en erektion. Effekten varar 30 till 60 minuter. Spruta inte in medlet mer än 1 gång om dagen och inte mer än 3 gånger i veckan. Följ noga föreskrifterna för Caverject i bipacksedeln. Det är viktigt att injektionen sker sterilt och på rätt ställe.

Du ska vara uppmärksam på ett antal saker:

  • Injicera inte i synliga blodkärl.
  • Injicera inte på nytt om en erektion inte uppstår.
  • Desinfektera injektionsstället med alkohol innan injektionen görs.
  • Variera regelbundet injektionsstället genom att t.ex. spruta omväxlande i penisens vänstra och högra sida.

Dosering

Caverject finns i varianterna 10mcg/ml och 20mcg/ml. Läkaren avgör vilken dosering som är lämplig för dig. Ta inte någon dubbel dos.

Caverject finns i olika former. En form är puder- och vätskelösning för injektion, som heter Caverject Dual Chamber.

Den andra formen är en engångsflaska, som heter Caverject Vials.

För att använda Caverject Dual Vials, blanda pulvret och vätskelösningen.

Läkemedlet Caverject Dual Chamber finns däremot redan inuti donet. När du vrider på kolven, blandas läkemedlet.

Biverkningar

Det är möjligt att Caverject kan ge biverkningar. Den mest förekommande biverkningen är lätt till måttlig smärta i penisen under erektionen.

Andra biverkningar kan vara:

  • en blodutgjutning
  • svidande känsla
  • känsla av spänning i penisen
  • yrsel

Vid en långvarig erektion som varar 3 till 6 timmar bör du direkt ta kontakt med en läkare.

När får du inte använda detta läkemedel?

Du får inte använda Caverject om du är allergisk mot Alprostadil eller vid vissa avvikelser i penisen (krökning, förhudsförträngning, Peyronies sjukdom). Hjärt- och lungpatienter bör vara försiktiga med injektionsmedlet. Dessutom ska du inte använda detta medel i kombination med andra erektionsmedel.

Bilkörning/alkohol

Skulle du känna dig yr, då är det klokt att vänta lite med att köra bil. Drick inte i förväg stora mängder alkohol, då det inte är gynnsamt för erektionen.

Tillbaka till toppen