Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Celecoxib

Celecoxib är en inflammationshämmande smärtstillare. Det här läkemedlet minskar bland annat smärtbesvär som förekommer vid reumatiska sjukdomar såsom artrit och artros.

Celecoxib är en inflammationshämmande smärtstillare. Det här läkemedlet minskar bland annat smärtbesvär som förekommer vid reumatiska sjukdomar såsom artrit och artros.

Vad är Celecoxib?

Celecoxib tillhör medicingruppen icke-steroida antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID). Celecoxib hämmar framförallt produktionen av enzymet cyclooxygenas-2, ett ämne som är inblandat när inflammationsreaktioner uppstår. Härigenom minskar smärtan och febern, men även tillkommande reumatiska besvär, som till exempel stela och svullna leder.

När används Celecoxib?

Läkarna skriver ut Celecoxib mot smärtbesvär och då framförallt smärta som hänger ihop med en inflammation. Celecoxib används därför ofta vid reumatiska sjukdomar, däribland:

 • Reumatoid artrit (RA). Vid den här sjukdomen är lederna inflammerade. Leden blir smärtsam, stel och kan vara varm och svullen. Andra besvär som kan förekomma vid RA är bland annat trötthet, en slemsäcksinflammation och stela eller svaga muskler. Reumatoïd artrit är en autoimmun sjukdom;
 • Artros. Vid den här typen av reumatism slits ledbrosket. Ledbrosket formar ett skyddslager mellan benen i en led. Om det försvinner, kan benen komma i kontakt med varandra. Därigenom uppstår det smärtbesvär, svullnader och stelhet. Lederna kan även ge ifrån sig ett knäppande ljud vid rörelser och leden kan kännas instabil;
 • Axial spondyloartrit (även kallad Bechterews sjukdom). Vid den här sjukdomen är det fråga om ledinflammationer i bäckenet och kotpelaren. Smärtan och stelheten som härmed uppstår, känns framförallt i nedre delen av ryggen (i närheten av rumpan) och vid höfterna. Ibland kan det även kännas i nacken. Förutom ledbesvär kan det även förekomma muskelbesvär, ögonbesvär, tarmbesvär, hudbesvär och trötthet. Axial spondyloartrit är, precis som RA en autoimmun sjukdom.

Celecoxib kan inte bota den reumatiska sjukdomen. Medicinen hjälper till att minska besvär som hör till den här sjukdomen.

Hur används Celecoxib?

Celecoxib finns att tillgå i kapslar. Använd alltid det här läkemedlet enligt instruktionerna från en läkare. De allmänna riktlinjerna för användning av Celecoxib är:

 • Svälj kapslarna hela med lite vatten.
 • Du kan ta det här läkemedlet när du vill under dagen. Välj helst en fast tid. Då glömmer du inte en dos så lätt.
 • Får du besvär med magen, då är det bäst att ta kapslarna efter maten.
 • Har du glömt att ta din medicin? Då kan du ta kapseln (kapslarna) i alla fall, utom om det nästan är dags för nästa dos. I det senaste fallet hoppar du över den glömda kapseln (de glömda kapslarna).
 • Ibland kan du få besvär av biverkningar såsom yrsel. Delta inte i trafiken och arbeta inte med tunga maskiner om du har besvär av detta.
 • Var försiktig med alkohol och starka kryddor om du har en känslig mage. De här livsmedlen kan irritera magen, precis som Celecoxib. Magbesvär kan då uppstå snabbare.

Ytterligare information om användning av Celecoxib hittar du i bi packsedeln.

Vilka doseringar finns?

Celecoxib finns att tillgå i kapslar på 100 mg och 200 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska använda. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Celecoxib är:

Vid reumatoid artrit (RA):

 • Vuxna: 1 kapsel à 100 mg två gånger dagligen. Läkaren kan eventuellt öka dosen till maximalt 400 mg per dygn (200 mg två gånger dagligen).

Vid artros:

 • Vuxna: 200 mg per dygn (200 mg en gång dagligen eller 100 mg två gånger dagligen).

Vid axial spondyloartrit:

 • Vuxna: 200 mg per dygn (200 mg en gång dagligen eller 100 mg två gånger dagligen). Läkaren kan, om så behövs, öka dosen till ett maximum av 400 mg per dygn.

För andra sjukdomar kan det gälla ett annat doseringsråd. Det här läkemedlet är inte lämpat för barn yngre än 18 år. Läs bipacksedeln före användning.

Vilka är biverkningarna av Celecoxib?

Läkemedel kan ibland ge biverkningar, fastän det inte alltid händer. Biverkningar som eventuellt kan uppträda vid användning av Celecoxib är bland annat:

 • Högt blodtryck;
 • Mag-tarmbesvär. Dessa kan variera från mindre besvär, såsom illamående eller halsbränna, till allvarliga besvär såsom ett mag- eller tarmsår. En läkare kan eventuellt skriva ut magskyddande medicin för att förebygga dessa besvär;
 • Hudutslag med klåda;
 • Vätskeretention i vrister, ben eller händer;
 • Vid långvarig användning: ökad risk för hjärt- eller kärlsjukdom. Det gäller framförallt personer som är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

En fullkomlig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare eller apotekare om du har besvär av biverkningar. Sök direkt medicinsk hjälp om det gäller en allvarlig biverkning såsom en akut allergisk reaktion.

När får du inte använda Celecoxib?

Det här läkemedlet är inte lämpat för alla. Ta till exempel inte Celecoxib om du:

 • Är överkänslig mot det verksamma ämnet celecoxib eller för ett av hjälpämnena i kapseln;
 • Är överkänslig mot läkemedel av typen sulfonamider eller om du efter att du tagit acetylsalicylsyra eller någon annan inflammationshämmande smärtstillare fått besvär av näspolyper, astmaanfall, allvarlig näsförstoppning eller någon allergisk reaktion;
 • Om du har ett magtarmsår eller en -blödning nu;
 • Lider av en allvarlig lever-, eller njursjukdom;
 • Lider av en inflammationssjukdom i tarmarna, såsom Crohns sjukdom;
 • Lider av en viss typ av hjärt- eller kärlsjukdom (se bipacksedeln);
 • Är gravid, vill bli gravid eller ammar. Det här läkemedlet är skadligt för det ofödda barnet de tre sista månaderna av graviditeten. Du ska helst inte använda det de första sex månaderna heller. Om du blir gravid under behandlingen, ska du avbryta användningen av Celecoxib. Vill du bli med barn? Räkna med att i och med användning av Celecoxib kan det vara svårt att bli gravid.

Ibland ska man vara extra försiktig med användningen av det här läkemedlet. Till exempel om du:

 • Har diabetes, röker och/eller har högt blodtryck eller förhöjd kolesterolhalt;
 • Tidigare haft en mag-tarmblödning eller ett -sår;
 • Har besvär av mindre bra funktionerande njurar eller om hjärtat eller levern funktionerar mindre bra;
 • Behåller fukt eller om du är uttorkad.

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över situationer där du inte får använda Celecoxib, eller bara med extra försiktighet. Rådgör med en läkare om en av dessa varningar gäller för dig.

Kan Celecoxib användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel påverkar varandras effekt. Den här effekten kallas även ‘växelverkan’ eller ’interaktion’. Celecoxib har en växelverkan med bland annat följande mediciner:

 • Andra mediciner som hör till gruppen NSAID (inflammationshämmande smärtstillare);
 • Dextrometorfan (hostmedel);
 • ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister (mediciner mot högt blodtryck och hjärtsvikt);
 • Diuretika (‘urintabletter’);
 • Vissa antimögelmedel och antibiotika (bland annat fluconazol och rifampicin);
 • Vissa antkoalugationsmediciner, såsom warfarin;
 • Läkemdel mot mentala störningar, såsom litium, vissa neuroleptika och vissa antidepressiva;
 • Betablockerare (läkemedel mot bland annat högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar);
 • Vissa läkemedel som hämmar kroppens försvar, såsom ciklosporin.

En fullständig lista med mediciner som har en växelverkan med Cleecoxib hittar du i bipacksedeln. Använder du en av dessa mediciner, rådgör då med en läkare om du kan kombinera medlet med Celecoxib.

Var kan jag köpa Celecoxib?

Celecoxib kapslar finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Celecoxib utan recept?

Du måste ha ett recept för det här läkemedlet. En läkare kan skriva ut ett recept på Celecoxib efter en (online) konsultation.

Källor

Kollegium för bedömning av läkemedel. (utan datum). Celecoxib CF 100 mg, kapslar, hårda. Databas för läkemedelsinformation. Rådfrågat den 16 november 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,112342

Nederländska föreningen för farmaci. (den 18 augusti 2020). Celecoxib. Apotheek.nl. Rådfrågat den 16 november 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/celecoxib

ReumatismNederländerna. (utan datum-a). Artros. Rådfrågat den 16 november 2020, från https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/artrose/

ReumatismNederländerna. (utan datum-b). Axial spondylartrit. Rådfrågat den 16 november 2020, från https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/axiale-spondyloartritis/

ReumatismNederländerna. (utan datum-c). Mediciner. Rådfrågat den 16 november 2020, från https://reumanederland.nl/reuma/behandelingen/medicijnen/

ReumatismNederländern. (utan datum-d). Reumatoid artrit (RA). Rådfrågat den 16 november 2020, från https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/reumatoide-artritis-ra/

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Celecoxib. FK Online. Rådfrågat den 16 november 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/celecoxib

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen